Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
2. listopadu 2021 Články

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích byla založena paní hraběnkou z Blümegenu v roce 1781. Ta povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do roku 1951, kdy nemocnice nuceně přešla pod Okresní nemocnici ve Zlíně a sloužila pacientům s plicním onemocněním. V roce 1993 tu Milosrdní bratři obnovili svou činnost. Díky nutné restrukturalizaci je zde více než 20 let Léčebna dlouhodobě nemocných s pětašedesáti lůžky. To s sebou nese nekončící investice, na kterých se podílí i Charita Zlín. 

Podporu nemocnici poskytuje zlínská Charita skutečně dlouhodobě. Od roku 2004 poukázala Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice z výnosu Tříkrálové sbírky, konané v děkanátech Vizovice a Zlín (část), úžasný 1.800.000 Kč! Každoroční příspěvek byl vždy využit ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení. Mimo jiné bylo spolufinancováno: židle pro krevní odběry, invalidní vozíky (2011), rekonstrukce podlahy v nemocničním zařízení (2012), antidekubitní podložky a infuzní křesla (2013), dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem - spolufinancování celkové revitalizace realizované v etapách (2014), příspěvek na nákup profesionální pračky (2015), spolufinancování nepřímé digitalizace s pořizovací cenou 762.000 Kč (2016), klimatizace v lůžkové části (2018 a 2019).

"V letošním roce (2021) jsme pořídili nové matrace pro pacienty. Nahradili jsme ty staré, které byly již proleželé a přispěli tím k příjemnějšímu pobytu pacientů, kteří musí trávit na lůžku každý den 24 hodin. Děkujeme Charitě Zlín i všem lidem, kteří přispěli na dobrou věc. Moc si této pomoci vážíme a díky ní se každoročně snažíme našim pacientům zlepšovat a zpříjemňovat prostředí naší nemocnice," napsala Ing. Zdeňka Vlčková, ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice. Foto archiv nemocnice.

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá (foto archiv Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice)

Tříkrálová sbírka 2021

Vykoledováno (4 města a 44 obcí): 1 708 377,63 Kč, přičemž: neputující kasičky 1 170 434 Kč, online koleda 268 261 Kč; ostatní výnosy (DMS, poukázky ...) 269 682,63 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 979 575,75 Kč ke dni 31.05.2021 (včetně výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku 

  • 300 000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 254 575,75 Kč projekt Terénní práce vyžaduje průběžnou revizi vozového parku: automobil pro pečovatelky
  • 100 000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100 000 Kč projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (účinné vysoušeče vlhkého zdiva pro neziskové organizace v obcích, obce a farnosti, které budou k dispozici občasnům zasaženým přírodním živlem, za předpokladu sdílení v dané oblasti)
  • 100 000 Kč projekt Krizový fond: Pomoc lidem, které potkala přírodní živelná či jiná nepřízeň
  • 75 000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • 50 000 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko 2021 (náklady spojené s pobytem chlapců)