Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Poděkování z Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice patří i tříkrálovým koledníkům

Poděkování z Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice patří i tříkrálovým koledníkům

Za pomoc Charitě Zlín jsme velmi vděčni a děkujeme také dárcům, kteří přispěli na dobrou a užitečnou věc. Finanční příspěvek z tříkrálové sbírky jsme použili na pořízení nového dorozumívacího zařízení ke komunikaci mezi sestrou a pacientem na 1.patře naší nemocnice. Systém nám již funguje a pacienti si tak mohou v případě potřeby kdykoliv přivolat pomoc. Ještě jednou děkujeme za dlouholetou pomoc a spolupráci, které si moc vážíme. Ing. Zdeňka Vlčková, ředitelka 

projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem v 1.NP

projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem v 1.NP

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích byla založena paní hraběnkou z Blümegenu v roce 1781. Ta povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do r.1951, kdy nemocnice nuceně přešla pod Okresní nemocnici ve Zlíně a sloužila pacientům s plicním onemocněním.
V roce 1993 zde Milosrdní bratři obnovili svou činnost, o tři roky později se podařilo navrátit budovu zpět řádu. Nemocnice fungovala jako interní oddělení, po nutné restrukturalizaci lůžek od roku 1999 jako Léčebna dlouhodobě nemocných s 65 lůžky (interní ambulance a komplement biochem. a hematom. laboratoř, rentgen, rehabilitace). Od převzetí nemocnice řádem bylo nutno provést mnoho náročných rekonstrukčních prací, na kterých se podílela i Charita Zlín díky prostředkům získaným z Tříkrálové sbírky. Pavla Romaňáková,projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK