Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´pomáhá
5. října 2020 Články

Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko, 2020. To je přesný název jednoho z projektů, který je letos realizován z výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku. "Díky vaší podpoře a pomoci mohou kluci bydlet přes týden u nás a žít tak v úplně jiném a podnětném prostředí. V prostředí, které je pro nás samozřejmostí, ale pro ně neznámé nebo nedosažitelné. Vidíme ohromné výsledky, kterých kluci dosahují díky přístupu ke vzdělání a novému zázemí," napsal ředitel Salesiánského střediska Dona Bosca v bulharském Kazaniaku.

2019, říjen

Vážení v Charitě Zlín, dovoluji si Vám zaslat za Salesiány v Bulharsku žádost o podporu našeho internátu pro romské chlapce.

Ve školním roce 2012/13 jsme otevřeli ve městě Kazaniak internát pro nejchudší romské chlapce z chudinské čtvrti Lozenec ve Staré Zagoře. Na začátku roku 2019/2020 nastoupili na internát tři chlapci. 

Chlapci pocházejí ze sociálně vyloučené lokality, kde jim chybí jakékoliv pozitivní vzory. V jejich okolí není běžné, že by někdo dodělal školu nebo dokonce maturitu. Díky tomu, že žijí přes týden u nás a že se jim soustavěn někdo věnuje (doučování, volný čas, dílny), se jim daří dohnat veliké rozdíly, se kterými přicházejí z romských škol a daří se jim zvládat studium. Chlapec Vesko, který bude maturovat, je dokonce nyní, po pěti letech u nás, nejlepším žákem z celé třídy.

Věřím, že díky vzdělání mají tito mladí možnost dosáhnout na lepší budoucnost než jejich rodiče a stát se platnými členy společnosti. Také si děláme naději, že se alespoň někteří z nich stanou našimi pomocníky a v budoucnu třeba i zaměstnanci ve škole, kterou stvíme ve Staré Zagoře.

Do nedávna internát fungoval za finanční podpory sdružení Comunitas ze Sofie. Tato podpora již dva roky není možná. Nyní již druhý rok internát funguje pouze z našich zdrojů a bez pomoci je pro nás situace neúnosná.

S díky a přáním všeho dobrého a v modlitbě P.Ing.ThLic. Petr Cvrkal, SDB, ředitel komunity (dopis krácen)

2020, září

Dobrý den, srdečně bychom vám chtěli poděkovat za vaši podporu našeho internátu pro romské chlapce v Bulharsku v Kazanlaku.

Naši chlapci pochází z velmi chudých poměrů, které si často v České republice nedokážeme představit. V Romských čtvrtích, kde žijí je velmi vysoká míra kriminality, prostituce a drog. Jeden z chlapců žije jen s maminkou a o víkendech chodí na brigády, druhý rodiče doma skoro nepotkává, protože jsou v práci (bohužel špatně placené, protože nejsou kvalifikovaní). Třetí hoch má oba rodiče hluchoněmé a papírování okolo školní docházky by vyřídit nedokázali. Všechny tři před školami zastupuje otec Petr Cvrkal, který je jejich opatrovníkem.

Díky vaší podpoře a pomoci mohou kluci bydlet přes týden u nás a žít v úplně jiném a podnětném prostředí. Rád bych zmínil pár věcí, které jsou pro nás samozřejmé, ale pro Romské děti neznámé nebo nedosažitelné.

Celý týden, je podřízen řádu, vstává se ráno v 6:30 a začínáme společnou modlitbou a snídaní, poté jdou kluci do školy. Po návratu ze školy mají každý individuální doučování, psaní úkolů a přípravu na druhý den do školy. S tím nám pomáhají lidé z farnosti, naši zaměstnanci a doučují i otcové Salesiáni. Podle potřeby hlavně s mladšími pokračuje studium ještě před večeří a někdy i večer, protože hlavně v prvním roce, kdy přijdou z Romské školy do státní, mají obrovské mezery ve všech předmětech.

Jednou týdně pracujeme společně na opravách kolem domu. Každý večer má také své téma v pondělí bývá sport, v úterý dílny ( kde se s kluky učíme praktické věci, jak co opravit, jak fungují různé nástroje v dílně a pod...), ve středu katechismus a ve čtvrtek hra na hudební nástroje.

Pro naše chlapce je to vše obrovský rozdíl oproti tomu, jak by to měli doma. U nás mají pravidelné jídlo, snídani, teplý oběd a večeři, na stole je zelenina nebo ovoce. Stolujeme společně, společně myjeme nádobí. Doma by to takto neměli. 

Nejstarší z kluků Vesko bude letos maturovat, to v Romské čtvrti není běžné a kdyby nežil u nás, tak by školu nikdy nedokončil. Zároveň má ambice pokračovat i na vysoké škole. Mladší z kluků Teodosi ukončil před prázdninami 7 třídu a pokračuje na střední škole dopravy a dopravního managmentu. Nejmladší Marian je v 6 třídě a příští rok ho čeká první maturita.

Vidíme ohromné výsledky, kterých kluci dosahují, díky přístupu ke vzdělání a zázemí které mají. A toto vše je možné i díky vám!

S díky Bc. František Jeleček, fundraiser a P.Ing.ThLic. Petr Cvrkal, SDB, ředitel komunity

Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´ pomáhá (1)Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´ pomáhá (2)Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´ pomáhá (3)Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´ pomáhá (4)

Tříkrálová sbírka 2020

Vykoledováno /346 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.336.471,-Kč (2.397.363,63 vč. DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (1.383.716,19 vč. výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku, záměr 

  • 650.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 258.480 Kč projekt Odborné poradenství s akreditací pro služby v oblasti oddlužení ještě více nablízku (zakoupení vozidla pro terénní službu, která je uživatelům poskytována bez úhrady) 
  • 150.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)
  • 96.500 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko (náklady spojené s pobytem chlapců)
  • 50.000 Kč projekt Edukační boxy pro žáky s poruchou autistického spektra (žáci základní školy s poruchou autistického spektramají svá specifika a individuální potřeby ...)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys