Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá
24. srpna 2020 Články

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Tříkrálová sbírka obnovuje tradice Tří králů, kdy se veřejnost může podílet na charitativní práci a tím pomoci nejpotřebnějším. Všechny finance získané v době sbírky jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 65 % farní charity, resp. organizátor skupinek; 15 % projekty diecézní charity, v našem případě olomoucká; 10 % dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí, 5 % celostátní projekty Charity ČR a 5% zákonem povolené režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři ze svých 65 % ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc potřebným a charitám při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy. 

Odborné poradenství s akreditací pro služby v oblasti oddlužení ještě více nablízku. Projekt, díky němuž dochází k podpoře modernizace a vybavení střediska Občanská poradna Charity Zlín. Konkrétně jde o zakoupení osobního vozidla. Díky tomu dochází ke zjednodušení logistiky a úspoře času při práci jak s uživateli, tak i při jednání s úřady ve prospěch uživatelů.

Poradenství poskytované v domácnostech uživatelů vyžaduje nejen profesionální personál, ale také dobré podmínky pro naplňování cílů a poslání služby. Za účelem komfortnějšího pokrytí měst a obcí, jichž je ve zlínském a vizovickém děkanátu, kde služba působí, celkem 48, bylo žádoucí posílit stávající vozový park poskytovatele. Služba doposud využívala k poskytování terénní služby a k přesunům do ambulancí automobily ostatních služeb formou sdílení, což bylo stále více náročné logisticky, neboť vozidla ostatních služeb jsou maximálně využívána k vlastní činnosti. Zároveň k přesunům ve městě pracovníci cestují hromadnou dopravou, což není vždy časově úsporné, i když parkování je mnohdy obtížné. Sociální pracovníci odborného poradenství se tak dostávali do méně komfortní situace, co se dopravy za uživateli, jimiž jsou senioři, osoby v krizi a rodiny s dětmi, týče. Služba je poskytována bez úhrady také v ambulancích ve Zlíně a Vizovicích.

Odborné poradenství s akreditací pro služby v oblasti oddlužení ještě více nablízku

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

Tříkrálová sbírka 2020

Vykoledováno /346 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.336.471,-Kč (2.397.363,63 vč. DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (1.383.716,19 vč. výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku, záměr 

  • 650.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 258.480 Kč projekt Odborné poradenství s akreditací pro služby v oblasti oddlužení ještě více nablízku (zakoupení vozidla pro terénní službu, která je uživatelům poskytována bez úhrady) 
  • 150.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)
  • 96.500 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko
  • 50.000 Kč projekt Edukační boxy pro žáky s poruchou autistického spektra (žáci s poruchou autistického spektramají svá specifika a individuální potřeby ...)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys