Výnos sbírky na Zlínsku 2021

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Naše velké poděkování zasíláme malým i velkým ♥♥♥ králům a vedoucím skupinek. I když letos nešlo o koledu tradiční, nasazení a ochoty dobrovolníků si moc vážíme. Pro potřebné udělali maximum. Za to si zaslouží obdiv nás všech. Nemalé poděkování patří všem, kteří našli místo ve své provozovně pro (ne)koledující kasičku a stali se tak součástí více než dvacetileté tradice. 

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a koledníkům, kteří sice do ulic nevyšli, ale byli připraveni koledovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří do sbírky přispěli a podpořili tak Charitu Zlín v její snaze pomáhat potřebným. 

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Bohuslavice u Zlína513 372 Kč
Bratřejov529 140 Kč
Březnice634 927 Kč
Březová30 Kč
Březůvky710 187 Kč
Částkov214 056 Kč
Dešná13 900 Kč
Dobrkovice27 241 Kč
Doubravy219 650 Kč
Držková215 943 Kč
Fryšták2188 593 Kč
Hostišová26 642 Kč
Hřivínův Újezd38 665 Kč
Hrobice25 045 Kč
Hvozdná926 414 Kč
Jasenná313 690 Kč
Kaňovice211 050 Kč
Karlovice16 961 Kč
Kašava533 462 Kč
Kelníky17 660 Kč
Lechotice27 610 Kč
Lhota418 380 Kč
Lhotsko11 790 Kč
Lípa511 026 Kč
Lukov1869 793 Kč
Lukoveček28 181 Kč
Lutonina14 647 Kč
Machová412 464 Kč
Míškovice313 802 Kč
Mysločovice314 780 Kč
Neubuz29 050 Kč
Ostrata27 190 Kč
Podkopná Lhota26 546 Kč
Provodov442 997 Kč
Šarovy25 300 Kč
Sazovice321 440 Kč
Slušovice522 325 Kč
Tečovice811 450 Kč
Trnava631 044 Kč
Ublo1790 Kč
Velký Ořechov530 332 Kč
Veselá49 247 Kč
Vizovice1742 604 Kč
Vlčková23 402 Kč
Všemina633 921 Kč
Zádveřice - Raková825 986 Kč
Želechovice nad Dřevnicí1135 277 Kč
Zlín50312 462 Kč
Online koleda 268 261 Kč
Koleda ze statických kasiček2651 170 434 Kč
Koleda celkem 1 438 695 Kč
Rozpečetěno 265 z 265 úředně zapečetěných pokladniček.

Všechny finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 

  • 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
  • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
  • 10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí
  • 5% celostátní projekty Charity ČR 
  • 5% zákonem povolené režie

Charita Zlín: Děkujeme za podporu, děkujeme, že pomáháte s námi

Že letošní rok nezačal tradiční tříkrálovou sbírkou, snad zaznamenala většina obyvatel nejen Zlínska, ale celé země. V minulých letech totiž stačilo zanotovat tříkrálovou koledu a hned každý věděl, že u vstupu do domu či bytu stojí Kašpar, Melichar a Baltazar. Králové, kteří přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a současně nabízejí lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem. Tentokrát králové také zpívají, dokonce i ťukají na dveře, ale na dveře virtuální. A hledají Online: 

Darovat online

zadáte-li název obce, PSČ,
či koledující Charita Zlín, pomáháte na Zlínsku

ONLINE PLATBA ZDE

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30  
DMS TRV KOLEDA 30 
nebo částky 60, 90

Darovat převodem

na sbírkový účet

66008822 / 0800

variabil. symbol Charity Zlín
77707043

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2021 - za podporu děkujeme ♥

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku ♥