Díky šikmé zvedací plošině může Ondra nejen na zahradu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
18. listopadu 2021 Články

Díky šikmé zvedací plošině může Ondra nejen na zahradu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku. Projekt, díky němuž může zlínská Charita poskytnout materiální pomoc lidem k překlenutí nastalé obtížné životní situace. Mezi priority se řadí spolufinancování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které nejsou v plné výši hrazeny z veřejných zdrojů. Tentokrát jde o pomoc Ondrovi. Na nohy a do života.

Brzy tomu bude rok, co se Ondřej, táta od rodiny a zlínský skaut, probral v nemocnici z umělého spánku. Stalo se tak po vážné dopravní nehodě s nákladním vlakem na jednom ze zlínských železničních přejezdů. Jeho stav byl velmi vážný. Zlomeniny, oboustranný pneumotorax plic, výrazné poškození mozku na pravé straně. Začal jeho boj o život. Dlouhou dobu vypadala situace velmi beznadějně, manželka a kamarádi, však věřili a doufali. 

Když v prosinci (2020) došlo ke stabilizaci a již zmíněnému probrání z umělého spánku, měl následovat přesun na léčebnu dlouhodobě nemocných. V tu chvíli se rodina rozhodla starat se o něj v domácím prostředí i přesto, že byl plně upoután na lůžko, bez výrazného pohybu, bez schopnosti sebeobsluhy a komunikace, vyživován přes PEG (Perkutánní endoskopická gastrostomie je endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy). Do péče se zapojili, vedle nejbližší rodiny, také kamarádi, dobrovolníci i profesionálové. Díky úsilí všech se Ondra zlepšil, jeho pohybový rozsah je daleko větší, pravé končetiny ovládá, dokáže komunikovat pomocí jednoduchých odpovědí. Velmi důležitá je emoční stabilita, kterou mu zajišťuje rodina zejména jeho manželka Aneta a malá dcera Sára. 

Ale přišel čas, kdy je pro jeho další posun nutné využít externí služby komplexní rehabilitace. Aby se tak stalo, bylo nutné zajistit šikmou zvedací plošinu na vnitřním schodišti jak pro zmiňované každodenní rehabilitace mimo domov a vyšetření, tak i pro kontakt s okolním světem. K tomu dále zvedák z postele, speciální vozík, speciální vozidlo na přesuny. No, málo toho není. 

Šikmou zvedací plošinu dodala a montovala společnost ALTECH, spol. s r.o., pořizovací cena 389.850 Kč, přičemž Úřad práce přiznal dávku - příspěvek na zvláštní pomůcku ve výši 90%, tedy 350.865 Kč. Pomůcka byla dále spolufinancována z výnosu zlínské Tříkrálové sbírky 2021, konkrétně z projektu Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku, částkou 30.000 Kč. Do pomoci se zapojila také Charita Otrokovice, která z výnosu Tříkrálové sbírky konané ve své působnosti, přispěla částkou 8.000 Kč na nákup zvedáku k posteli a vozíku. Tedy pomůcky, které zdravotní pojišťovna nehradí.

Ondrova manželka Aneta: "Obrovské díky patří všem dárcům, kteří jsou nám ochotni v této situaci pomoci." 

Díky šikmé zvedací plošině může Ondra z domu ven aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Tříkrálová sbírka 2021

Vykoledováno (4 města a 44 obcí): 1 708 377,63 Kč, přičemž: neputující kasičky 1 170 434 Kč, online koleda 268 261 Kč; ostatní výnosy (DMS, poukázky ...) 269 682,63 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 979 575,75 Kč ke dni 31.05.2021 (včetně výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku 

  • 300 000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 254 575,75 Kč projekt Terénní práce vyžaduje průběžnou revizi vozového parku: automobil pro pečovatelky
  • 100 000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100 000 Kč projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (účinné vysoušeče vlhkého zdiva pro neziskové organizace v obcích, obce a farnosti, které budou k dispozici občasnům zasaženým přírodním živlem, za předpokladu sdílení v dané oblasti)
  • 100 000 Kč projekt Krizový fond: Pomoc lidem, které potkala přírodní živelná či jiná nepřízeň
  • 75 000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • 50 000 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko 2021 (náklady spojené s pobytem chlapců)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys