Průmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá
10. listopadu 2021 Články

Průmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá

V oblasti Zlínsko se opakuje zvýšené množství srážek a s tím zatopení či vytopení nemovistostí, především rodinných a bytových domů. V roce 2020 byla situace tak nepříznivá, že vysoušeče vlhkosti, které má Charita Zlín k dispozici k zapůjčení, nebyly zdaleka dostačující. I to byl jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto realizovat tento záměr.

Přesný název projektu z výnosu zlínské Tříkrálové sbírky 2021 zní: Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (účinné vysoušeče vlhkého zdiva pro neziskové organizace v obcích, obce a farnosti, které budou k dispozici občasnům zasaženým přírodním živlem, za předpokladu sdílení v dané oblasti). 

Odvlhčovače zdiva mají tedy nyní k dispozici některé obce či farnosti. Tyto tak jsou blíže lidem v nekomfortní nenadálé situaci, k použití bez odkladu. Již zmíněné sdílení vysoušečů mezi jednotlivými obcemi či farnostmi dané oblasti je nezanedbatelnou výhodou.

"Vysoušeč je k dispozici občanům obce. Ze sbírky byly podpořeny i rodiny z obce Březnice, které se ocitly ve finanční tísni, resp. ve složité životní situaci," informoval starosta obce.

"Moc Vám děkujeme. Jsme nesmírně spokojeni, i naši občané," zaznělo ze Sazovic. 

Průmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá - převzetí starostou obce ProvodovPrůmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá - převzetí zástupcem města SlušovicePrůmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá (foto zdroj výrobce)

Tříkrálová sbírka 2021

Vykoledováno (4 města a 44 obcí): 1 708 377,63 Kč, přičemž: neputující kasičky 1 170 434 Kč, online koleda 268 261 Kč; ostatní výnosy (DMS, poukázky ...) 269 682,63 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 979 575,75 Kč ke dni 31.05.2021 (včetně výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku 

  • 300 000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 254 575,75 Kč projekt Terénní práce vyžaduje průběžnou revizi vozového parku: automobil pro pečovatelky
  • 100 000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100 000 Kč projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (účinné vysoušeče vlhkého zdiva pro neziskové organizace v obcích, obce a farnosti, které budou k dispozici občasnům zasaženým přírodním živlem, za předpokladu sdílení v dané oblasti)
  • 100 000 Kč projekt Krizový fond: Pomoc lidem, které potkala přírodní živelná či jiná nepřízeň
  • 75 000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • 50 000 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko 2021 (náklady spojené s pobytem chlapců)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys