Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2022 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
26. září 2022 Články

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2022 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice a Charita Zlín, potažmo Tříkrálová sbírka, k sobě už tak nějak patří. Záměr týkající se podpory na východ od Zlína sotva patnáct kilometrů vzdálené Léčebny dlouhodobě nemocných s pětašedesáti lůžky, je skutečnou stálicí. Z výnosu jmenované sbírky, konané v děkanátech Vizovice a Zlín (část), je tato podporována od roku 2004. A výše poskytnuté podpory k dnešnímu dni? 1.900.000 Kč! A vždy ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků nemocnice.

Mimo jiné bylo v minulosti spolufinancováno: židle pro krevní odběry, invalidní vozíky (2011), rekonstrukce podlahy v nemocničním zařízení (2012), antidekubitní podložky a infuzní křesla (2013), dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem - spolufinancování celkové revitalizace realizované v etapách (2014), příspěvek na nákup profesionální pračky (2015), spolufinancování nepřímé digitalizace s pořizovací cenou 762.000 Kč (2016), klimatizace v lůžkové části (2018 a 2019), investice potřebné k zajištění standardní léčby (2020), matrace v části lůžkového zařízení (2021).

"Děkujeme Charitě Zlín za příspěvek z Tříkrálové sbírky (2022) ve výši 100.000 Kč. Díky této podpoře se snažíme co nejvíce zpříjemňovat a vylepšovat prostředí pro naše pacienty, aby se u nás cítili co nejlépe. V letošním roce jsme využili finanční prostředky na dokoupení 11 ks matrací a nahradili jsme staré, proležené. Koupili jsme pro naše pacienty také 40 kusů pánských a stejný počet dámským pyžam, které se častým praním brzy zničí. Ještě jednou moc děkujeme všem účastníkům tříkrálové sbírky a následně pak charitě za poskytnutý příspěvek. Moc si této pomoci vážíme," napsala Ing. Zdeňka Vlčková, ředitelka Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice. Foto archiv nemocnice.

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2022 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Tříkrálová sbírka 2022

Vykoledováno: 2 861 807,13 Kč, přičemž 351 skupinka králů ve 4 městech a 44 obcích s pokladničkou 2 663 908 Kč, online koleda a bezhotovostní platby (VS pro ChZ) 66 390 Kč, ostatní výnosy (DMS) 131 509,13 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1 652 316,62 Kč
Rozdělení výnosu
(již schválené a realizované záměry): 

  • 500.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné, nekomfortní životní etapy lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto nastalou situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být zakoupeny školní pomůcky, zájmové kroužky (sport, ZUŠ, ...), letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
    • neostýchejte se ptát, je evidentní, že pomoc Charity Zlín může být (tří)královská 
  • 280.000 Kč Poskytovat domácí péči bez spolehlivého vozidla není možné (Charitní pečovatelská služba Zlín - zlepšení vybavenosti, úspora času, zajištění bezpečnosti přepravy, komfort cestování a kvalitní pokrytí oblasti) 
  • 100.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2022 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše vždy ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2022 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • 100.000 Kč projekt Denní centrum pro nejchudší romské chlapce, Stara Zagora, Bulharsko, podpora 2022 (náklady spojené s denním pobytem chlapců v Salesiánském středisku Dona Bosca - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ve prospěch chlapců, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, sociálně terapeutická činnost, pomoc při obstarávání osobních záležitostí atp.)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys