Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Kartička pomoci v nesnázi. Informace, které záchranáři ocení

Kartička pomoci v nesnázi. Informace, které záchranáři ocení

Charita Zlín = ruka podaná v nesnázích VI/1991 - VI/2019

U příležitosti ustanovení zlínské Charity připravila organizace dárek nejen pro uživatele poskytovaných služeb, ale také pro seniory a osoby se zdravotním či tělesným postižením, kteří doposud sociální a zdravotní služby nevyužívají. Důvod je velmi prostý. Každý se může dostat do nekomfortní situace, kdy je indisponován a potřebuje pomoc. Jenže to je mnohdy jediné, co ví ...

Jak může nějaká kartička pomáhat, či dokonce zachraňovat? 

Kartička pomoci v nesnázi obsahuje základní osobní údaje, podstatné, ale zároveň velmi stručné informace k nemocem a užívaným lékům, kontakty na osoby blízké, ale také na instituce, jejichž telefonní čísla se nám, co si budeme povídat, velmi často pletou. Kartička je řešena tak, aby ji majitel měl v domácnosti na viditelném místě nebo spíše u svých osobních dokladů, aby posloužila i v případě, kdy se nenachází doma. Velikostí je spíše menší, aby nepřekážela, ale byla vidět. Snadno ji tak objeví lidé ze záchranného intergrovaného systému, především lékaři a policisté. Jako bonus je přiložena magnetka pro upevnění na lednici.

Kartička pomoci v nesnázi je součástí projektu financovaného z prostředků Tříkrálové sbírky 2019.

Ing. Pavla Romaňáková,projektová manažerka

Kartička pomoci v nesnázi

Kartička pomoci v nesnáziKartička pomoci v nesnáziKartička pomoci v nesnáziKartička pomoci v nesnáziKartička pomoci v nesnázi

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK