Edukační boxy. Bezpečné místo pro výuku i snění a hry aneb ´tříkrálovka´pomáhá
7. října 2020 Články

Edukační boxy. Bezpečné místo pro výuku i snění a hry aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Žáci s poruchou autistického spektra mají svá specifika a individuální potřeby - modelový příklad člověka s diagnosou autismu neexistuje. To  dobře vědí v Základní škole Zlín, Mostní, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zvýšení komfortu výuky byly tři třídy vybaveny celkem čtyřmi edukačními boxy, které jsou určeny právě žákům s poruchou autistického spektra.  

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak, než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění. 

Projekt Edukační boxy pro žáky s poruchou autistického spektra, díky němuž děti získávají pocit bezpečí a soukromí, je realizován z výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku.

"Pedagogové dostali pomůcku, kterou mohou využít pro žáky s autismem, kteří potřebují individuální přístup k učení a tzv. zónu klidu, tedy prostor, kde nebudou rušeni. I když jsou boxy určeny primárně pro autisty, všechny děti ve třídě bojují o to, kdo bude toto zákoutí využívat. A tak se boxy staly velmi oblíbeným místem nejen ve výuce, ale také v době pobytu ve školní družině či o přestávkách, kdy se z nich stávají kanceláře nebo ordinace lékařů, kde si děti plní své sny," uvedl Martin Maňas, asistent pedagoga. Toho doplňuje Věra Kundratová, ředitelka Základní školy Zlín, Mostní: "Jsme rádi za dar, který všechny moc potěšil. Naše škola se snaží mít vždy proaktivní přístup nejen k výuce, ale ke všem činnostem ve škole. Naší snahou je využití boxů v co nejširším vějíři aktivit." To, že pořízení boxů, které již některé školy v zemi využívají, byl krok správným směrem, potvrdila již po několika dnech výuky i třídní učitelka prvních dvou ročníků základní školy. 

Edukační boxy. Bezpečné místo pro výuku i snění a hry aneb ´tříkrálovka´pomáháEdukační boxy. Bezpečné místo pro výuku i snění a hry aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Tříkrálová sbírka 2020

Vykoledováno /346 skupinek, 4 města a 44 obcí/: 2.336.471,-Kč (2.397.363,63 vč. DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (1.383.716,19 vč. výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku, záměr 

  • 650.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 258.480 Kč projekt Odborné poradenství s akreditací pro služby v oblasti oddlužení ještě více nablízku (zakoupení vozidla pro terénní službu, která je uživatelům poskytována bez úhrady) 
  • 150.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)
  • 96.500 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko (náklady spojené s pobytem chlapců)
  • 50.000 Kč projekt Edukační boxy pro žáky s poruchou autistického spektra (žáci základní školy s poruchou autistického spektramají svá specifika a individuální potřeby ...)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys