Speciální lehokolo pro malou slečnu byla dobrá volba aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
24. listopadu 2021 Články

Speciální lehokolo pro malou slečnu byla dobrá volba aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Využití výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku má po celá léta jejího konání jeden neměnný projekt. I když se jeho název mohl mírně pozměnit, účel je stále stejný. Jde o poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace. Pod pojmem materiální pomoc se ukrývá nespočet možností. Může jít o školní pomůcky, pračky či ledničky, potraviny, léky, zdravotní postele a matrace, pomůcky kompenzační či rehabilitační. A o sportovní kompenzační pomůcku, usnadňující pohyb, právě tady šlo. 

Usměvavé, dnes již pětileté slečně, byla velmi brzy po narození diagnostikována forma DMO, což jí, mimo jiné, přineslo nesnáze v pohybu - nyní chodí s pomocí ortéz. Pro intenzivnější posílení dolních končetin doporučila fyzioterapeutka konkrétní aktivity. Po osahání si několika možností se rodiče rozhodli pro kompenzační pomůcku sportovní, která se jim jevila nejvíce bezpečnou. Mini tricykl do Zlína za Izabelkou přijel letos před prázdninami. Teď už je možné říct, že speciální lehokolo byla dobrá volba.

Dodala jej organizace Černí koně, z.s., pořizovací cena 30.008 Kč. Pomůcka byla spolufinancována z výnosu zlínské Tříkrálové sbírky 2021, konkrétně z projektu Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, částkou 19.999 Kč. Dofinancování už zůstalo na rodině, protože pojišťovny z veřejných zdrojů na na tyto pomůcky nepřispívají. "Velice si vážíme spolupráce s Charitou Zlín, která vyšla vstříc rodině Izabelky a vybranou částkou se výrazně podílela na pořízení speciálního lehokola pro děti s tělesným postižením. Není větší odmměny než usměvavá tvář dítěte, " řekla Lenka Trefná, manažer Černí koně, z.s..

"Z celého srdce bych Vám ráda poděkovala za příspěvek na speciální kolo pro naši dceru. Díky Vaší charitě může Izabelka, která má diparetickou formu mozkové obrny, jezdit s radostí na kole a tím i zlepšovat svou fyzickou zdatnost. Ještě jednou Vám za celou rodinu děkuji," napsala k uskutečněné pomoci maminka holčičky.

Speciální lehokolo pro malou slečnu byla dobrá volba aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Tříkrálová sbírka 2021

Vykoledováno (4 města a 44 obcí): 1 708 377,63 Kč, přičemž: neputující kasičky 1 170 434 Kč, online koleda 268 261 Kč; ostatní výnosy (DMS, poukázky ...) 269 682,63 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 979 575,75 Kč ke dni 31.05.2021 (včetně výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku 

  • 300 000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 254 575,75 Kč projekt Terénní práce vyžaduje průběžnou revizi vozového parku: automobil pro pečovatelky
  • 100 000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100 000 Kč projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku (účinné vysoušeče vlhkého zdiva pro neziskové organizace v obcích, obce a farnosti, které budou k dispozici občasnům zasaženým přírodním živlem, za předpokladu sdílení v dané oblasti)
  • 100 000 Kč projekt Krizový fond: Pomoc lidem, které potkala přírodní živelná či jiná nepřízeň
  • 75 000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • 50 000 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko 2021 (náklady spojené s pobytem chlapců)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys