Osobní automobil je pro Pavlu symbolem samostatnosti, rehabilitace ji dodávají sílu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
19. října 2022 Články

Osobní automobil je pro Pavlu symbolem samostatnosti, rehabilitace ji dodávají sílu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku. Projekt, díky němuž může zlínská Charita poskytnout materiální pomoc lidem k překlenutí nastalé obtížné životní situace. Mezi priority se řadí spolufinancování rehabilitací, pomůcek denní potřeby a pomůcek kompenzačních, které nejsou v plné výši hrazeny z veřejných zdrojů. Tentokrát jde o pomoc devatenáctileté studentce.

Je tomu na den přesně rok, co se Pavle obrátit život naruby. Během tří dnů přestala chodit a ocitla se na invalidním vozíku: „Na neurologii mi stanovili diagnózu disociativní porucha s těžkou funkční paraparézou dolních končetin. Byla jsem tři měsíce v rehabilitačním ústavu v Hrabyni, kde jsem zkoušela nohy rozcvičit, ale marně.“ 

Nebyly to ale první zdravotní komplikace, které ji v životě potkaly. V roce 2018 jí byla diagnostikována juvenilní idiopatická polyartritida s hlavním ložiskem v čelistním kloubu: „Mívám veliké bolesti a při atace této nemoci nemohu jíst.“ O dva roky později se přidalo onemocnění zvané fibromyalgie: „Mám každodenní silné bolesti v celém těle, při zhoršení se nemohu soustředit, vypadávají mi slova, nebo mám zažívací bolesti takové, že se v podstatě nepohnu.“

Když se před časem Pavla, která žije s rodiči ve Zlíně, studuje čtvrtým rokem obor laboratorní asistent na Střední zdravotnické škole Brno, Merhautova a praxi absolvuje v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny obrátila na zlínskou Charitu, měla dvě velká přání: „Osobní vůz s automatickou převodovkou a ručním ovládáním, který mohu řídit sama. A moc mi pomáhají rehabilitace, díky nimž mám méně ztuhlé nohy, nebolí mne tolik záda a pohyb na vozíku je tak pro mě o moc snazší. Navíc je to i forma fyzické aktivity, takže je to dobré nejen na tělo, ale i na psychiku. Mám díky tomu lepší náladu.“ 

Osobní automobil, s pořizovací cenou 266.000 Kč včetně úprav, byl spolufinancován z výnosu zlínské Tříkrálové sbírky 2022, konkrétně z projektu Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku, částkou 69.000 Kč. Dalších 11.000 Kč bylo poskytnuto na rehabilitace. „Všem děkuji za příspěvek na auto, které mi, jako vozíčkáři, velmi usnadňuje dopravu do školy i k lékaři. Je pro mě opravdu důležité a moc si pomoci vážím. A také bych ráda poděkovala za příspěvek na rehabilitace, které mi velmi pomáhají a díky nimž neztrácím sílu,“ napsala Pavla (foto soukromý archiv).

Pavla: "Všem děkuji za příspěvek na auto, které mi, jako vozíčkáři, velmi usnadňuje dopravu do školy i k lékaři. A také bych ráda poděkovala všem za příspěvek na rehabilitace, které mi velmi pomáhají a díky nimž neztrácím sílu."

Tříkrálová sbírka 2022

Vykoledováno: 2 861 807,13 Kč, přičemž 351 skupinka králů ve 4 městech a 44 obcích s pokladničkou 2 663 908 Kč, online koleda a bezhotovostní platby (VS pro ChZ) 66 390 Kč, ostatní výnosy (DMS) 131 509,13 Kč
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1 652 316,62 Kč
Rozdělení výnosu (k dnešnímu dni již schválené a realizované záměry): 

  • 500.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné, nekomfortní životní etapy lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto nastalou situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
    • příklady z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být zakoupeny školní pomůcky, zájmové kroužky (sport, ZUŠ, ...), letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.
  • 280.000 Kč Poskytovat domácí péči bez spolehlivého vozidla není možné (Charitní pečovatelská služba Zlín - zlepšení vybavenosti, úspora času, zajištění bezpečnosti přepravy, komfort cestování a kvalitní pokrytí oblasti) 
  • 100.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2022 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2022 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • 100.000 Kč projekt Denní centrum pro nejchudší romské chlapce, Stara Zagora, Bulharsko, podpora 2022 (náklady spojené s denním pobytem chlapců v Salesiánském středisku Dona Bosca - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ve prospěch chlapců, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, sociálně terapeutická činnost, pomoc při obstarávání osobních záležitostí atp.)
Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys