Střípky z pečovatelské služby

"Manžel mi poradil, ať to na vás zkusím," přiznala stěžovatelka
6. března 2020 Články

"Manžel mi poradil, ať to na vás zkusím," přiznala stěžovatelka

Pečovatelská služba. Je poskytovaná především starým a nemocným v jejich domácím prostředí. Sociální služba je tedy realizovaná u těch, kteří potřebují podporu druhé osoby. Díky ní pak tito lidé mohou žít i v čase ztráty soběstačnosti ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak mnohé dosavadní zvyklosti. Z pohledu pracovníků, pečovatelů, jde o zajímavou, pestrou, ale zároveň psychicky i fyzicky nelehkou práci, kde nesmí chybět srdce na dlani. Práci, která přináší spoustu radosti. I když někdy možná trochu nahořklé.

Pečovatelská služba: 98% dotázaných uvedlo, že k nim pracovnice přistupují s úctou a respektem
13. února 2020 Články

Pečovatelská služba: 98% dotázaných uvedlo, že k nim pracovnice přistupují s úctou a respektem

Průzkum se provádí tím způsobem, že vyškolený pracovník, tazatel, předloží vybraným lidem, tzv. respondentům otázku a nabídne možnosti odpovědi, většinou jsou to: ano – spíše ano – ne – spíše ne – nevím. Méně fundovanou formou průzkumu veřejného mínění, kde není kladen takový důraz na výběr respondentů, je anketa. Toliko otevřená encyklopedie s názvem Wikipedie. V sociálních službách k onomu průzkumu slouží anonymní dotazníkové šetření za účelem zjištění (ne)spokojenosti klientů a rodinných příslušníků s poskytovanou službou. 

Paní Ludmila poděkovala za péči o maminku
2. prosince 2019 Reference

Paní Ludmila poděkovala za péči o maminku

Vážení, s péčí, poskytovanou pečovatelkami Charity Zlín, je moje maminka velmi spokojená. Pečovatelky se k mamince chovají pěkně, jsou laskavé a vše, co maminka potřebuje, jí udělají. K jejich práci nemám žádné připomínky a za nemalou pomoc, kterou mamince poskytují,  děkuji. Ludmila 

"Svaté Anežce České by se u nás líbilo," zaznělo z úst pečovatelek
13. listopadu 2019 Články

"Svaté Anežce České by se u nás líbilo," zaznělo z úst pečovatelek

Byť dnes ráno všem pečovatelkám zazvonil budík o hodinu dříve, než v jiné pracovní dny, bylo jejich ranní vstávání radostné. Čekala je totiž společná snídaně. Vlastně nejen snídaně. Celý třináctý listopadový den, byť mlhou nadstandardně zatížený, byl pro pracovníky služby tak nějak jiný. Ona je tento den v kalendáři uvedena památka svaté Anežky České, která není jen patronkou Čech, ale vyvolily si ji za svoji ochránkyni i zlínské charitní pečovatelky. 

Takové zprávy se čtou velice dobře, co myslíte?
12. listopadu 2019 Články

Takové zprávy se čtou velice dobře, co myslíte?

Teda začátek možná u mnohých vyvolá husinu, ale závěr je docela čtivý: Protokol o kontrole č. 8/2019 ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a § 12 zákona č. 255/2012 Sb.,o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kontrolovaná osoba: Charita Zlín, kontrolní orgán: statutární město Zlín, kontrolované období: rok 2018. A teď to přijde: ... 

Pečovatelky se těší z nových vozidel díky Evropské unii
6. listopadu 2019 Články

Pečovatelky se těší z nových vozidel díky Evropské unii

Projekt Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín se zaměřuje na vytváření kvalitních podmínek pro poskytování terénní formy pečovatelské služby (Charitní pečovatelská služba Zlín) i pro poskytování sociální služby azylové domy (Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín) koupí šesti nových osobních automobilů pro poskytování terénní sociální služby a znovuvybavení současných deseti bytových jednotek.

Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2019 je z Charity Zlín
19. září 2019 Články

Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2019 je z Charity Zlín

Gratulujeme paní Barboře Bridové Jančíkové a děkujeme za její věrnost zlínské Charitě. Anketa „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ je vyhlašována od roku 2010. Ve výzvě Zlínského kraje k anketě je, mimo jiné, uvedeno: Smyslem ankety je ocenění pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociální péče ve Zlínském kraji. Ocenění je uděleno za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování.