Pro média / Tiskové zprávy

Poděkování patří všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize, za podporu činnosti zlínské Charity a prezentaci jí poskytovaných služeb potřebným.

další informace:

  • články: www.zlin.charita.cz
  • facebook: @CharitaZlin
  • instagram: #charitazlin
  • fotografie Pavla Romaňáková, Charita Zlín, není-li uvedeno jinak

 

29. dubna 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín vyzývá: Neostýchejte se hledat oporu. Naše pomoc může být královská

Může se zdát nelogické zmiňovat na přelomu dubna a května největší dobrovolnickou aktivitu v zemi - Tříkrálovou sbírku, která probíhá v prvních dnech nového roku. Opak je pravdou. Právě v těchto měsících se naplno rozjíždí realizace projektů z výnosu sbírky, jejímž pořadatelem je Charita Česká republika. Po celá léta, co královské družiny koledují pro potřebné, pomáhají finance u nás i v zahraničí. Projekt zlínské Charity, Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku, je opakovaně realizován více než patnáct roků. V uplynulých třech letech bylo za tímto účelem vyčerpáno celkem téměř 1,8 milionu korun. I v letošním roce jsou zlínští připraveni podpořit ty, kteří bez pomoci svou životní krizi zvládnou jen stěží. 

20. dubna 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín: Ve které linii jsou terénní zdravotní sestřičky a pečovatelky. A mají home office?

"Dejte mi s tím pokoj," usmála se na pečovatelku osmdesátiletá paní Milada, když ta jí už ve dveřích hlásila, že nepobývala v Itálii a ani se nesetkala s nikým, kdo se odtud vrátil. "Hlavně, že jste přišla, však ruce si umýváte vždy, tak nebudeme blbnout,“ dodala dáma, která zažila v životě ledacos, a snad proto se nedá jen tak snadno vyvést z míry. Krátce na to byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav, který by mohl skončit, ve spojení s nemocí COVID-19, poslední dubnový den.  

2. ledna 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Více než tisícovka králů na Zlínsku dostane požehnání

Dnešním dnem začíná dvacátá, tedy kulatá, Tříkrálová sbírka v zemi, jednadvacátá v Arcidiecézi olomoucké. Jde o tisíce dobrovolníků, kteří za ta léta ušli stovky kilometrů, odezpívali miliony not a kteří vykoledovali pro potřebné nespočet bankovek a mincí. Milovníci čísel a statistik by se mohli ale opravdu vydovádět, kdyby chtěli vše za ta léta podrobně sdělit světu. To je ale již za námi. Co je před námi, je zmíněný další ročník největší dobrovolnické akce v České republice. A s tím i související vyslání koledníků, kteří si v těchto dnech přicházejí za kněžími pro slavnostní požehnání. 

30. prosince 2019 Pro média / Tiskové zprávy

Charita Zlín opět zve na Tříkrálový festival: Pojďme společně oživit Zlín

Slovem festival označujeme obvykle organizovanou sadu zvláštních společenských událostí, např. hudebních nebo filmových představení. Slovo festival pochází z latinského slova festive, a znamená událost, shodného významu je také slovo feast. Podle druhé verze slovo festival pochází ze středověké angličtiny a francouzštiny se základem ve starém latinském slově festivus, znamenající slavit nebo oslavu. Slovo festival je známé z roku 1589, předtím se používalo v běžné mluvě od 14. století pro označení náboženských svátků. Ten tříkrálový se ve Zlíně koná už po páté. Dlouhá léta mu byla předskokanem Tříkrálová Moravská zabíjačka, později obohacená o podání polévky osobnostmi Zlínska.

17. prosince 2019 Pro média / Tiskové zprávy

Finanční gramotnost. Téma, které během podzimu prezentovala studentům Charita Zlín

Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce. To je název projektu Občanské poradny Charity Zlín, postaveného na základě diplomové práce studenta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomiky, zpracované pro zlínskou Charitu. Projekt během podzimu podzimu prezentovali prostřednictvím workshopů sociální pracovníci služby na vybraných zlínských středních školách studentům vyšších ročníků. Obsahem bylo především rodinné hospodaření, informace o základních finančních produktech, prevence zadlužení a možnosti řešení případných vzniklých dluhů.

11. listopadu 2019 Pro média / Tiskové zprávy

Charitní pečovatelská služba Zlín: mnozí pečující mají náš upřímný obdiv. Jednoho z nich oceníme

Svatá Anežka Česká (∗1211 †1282). Světice, jíž si za svoji patronku před léty zvolily zlínské charitní pečovatelky. Na stránkách catholica.cz, které se věnují Životopisům svatých, je uvedeno: Rozdávala naději a povzbuzení. Sama byla v utrpení velmi trpělivá, vynikala mimořádně velkou pokorou a láskou. Právě pro zde jmenované ctnosti se jí dostalo mnoho milostí, kterými českému národu pomáhala a pomáhá. Její památka je připomínána každoročně 13.listopadu.

3. října 2019 Pro média / Tiskové zprávy

Občanská poradna Charity Zlín: atribut patrona je ukryt v logu služby

Svatý František z Assisi, vyjednavač míru a rádce, který se, mimo jiné, setkával i s těmi raněnými a lidmi tak zvaně na okraji společnosti. Tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč si světce, jehož památka připadá každoročně na 4.října, zvolili před pěti lety pracovníci odborného a dluhového poradenství za svého patrona – nejen jako vzor lásky, ale i zajištění přímluvy. U mučedníků a světců se vždy hledala opora a posila v nejrůznějších životních situacích. Důvěra v jejich přispění, zkušenost, obdiv a také úcta  k nim souvisely s přijímáním jejich jmen. Ze stejného důvodu z nich i dnes vybíráme patrony a vzory pro život. Vždyť každý potřebuje ke štěstí lidskou bytost na všech stranách. I v nebi.