26. listopadu 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka bude. Možná jinak (?)

ČTYŘICET. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kdy králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným: "Je naším velkým přáním, aby v lednu nového roku přinesli králové OSOBNĚ lidem domů RADOSTNOU zvěst, POŽEHNÁNÍ, úsměv a také NADĚJI. Je naším velkým přáním, aby obydlí byla s láskou označena POSVĚCENOU křídou symbolem C†M†B†2021. A proto již intenzivně pracujeme na koledě dle zvyklostí. Jak vše skutečně bude, ukáže čas, protože rozhodně NENÍ MOŽNÉ RISKOVAT ZDRAVÍ přispěvatelů a dobrovolníků," zaznívá ze zlínské Charity. 

"Budeme potěšeni, když při Tříkrálové sbírce 2021, ať bude její forma jakákoliv, nám mnozí lidé ze Zlínska budou oporou. Protože bez nich bychom nemohli pomáhat tam, kde je to potřeba," říká Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.

Tříkrálová koleda zazní! (Charita Česká republika, tisková zpráva, 03.11.2020)

Možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.

Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Jak na to Charita zareaguje?

Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neriskovat zdraví svých přispěvatelů a dobrovolníků. A pochopitelně zaměstnanců, protože do sbírky se velmi často jako dobrovolníci zapojují i pracovníci Charit z terénu, kteří za sebou budou mít náročné měsíce a jejichž pomoc bude i nadále nepostradatelná. Organizátoři sbírky se však musí brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:

„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtuálního prostoru a své věrné příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce přitom připravit dárce o zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se využít všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.

Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové po České republice děj se co děj!

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys