29. prosince 2020 Pro média / Tiskové zprávy

Tři králové zazvoní už první sobotu nového roku. I na Zlínsku jen virtuálně

„A to jako králové letos nebudou chodit?“ položila dotaz starší elegantní dáma. Oči se jí zaleskly. Žije sama. Před nedávnem ovdověla a i když jí zdraví dovoluje nebýt pouze se čtyřmi zdmi, dění kolem na ni, stejně jako na většinu lidí, dopadá. I proto je za každou aktivitu, každou ´normálnost´, vděčná. Na položenou otázku je slušné odpovědět. A tak tedy: Králové skutečně nový rok neotevřou tak, jak je zvykem, jak se již stalo tradicí. Dvacátý první ročník (na Zlínsku o rok více) koledování je jiný.

Tisková zpráva

Tři králové zazvoní už první sobotu nového roku. I na Zlínsku jen virtuálně

„A to jako králové letos nebudou chodit?“ položila dotaz starší elegantní dáma. Oči se jí zaleskly. Žije sama. Před nedávnem ovdověla a i když jí zdraví dovoluje nebýt pouze se čtyřmi zdmi, dění kolem na ni, stejně jako na většinu lidí, dopadá. I proto je za každou aktivitu, každou ´normálnost´, vděčná. Na položenou otázku je slušné odpovědět. A tak tedy: Králové skutečně nový rok neotevřou tak, jakje zvykem, jak se již stalo tradicí. Dvacátý první ročník (na Zlínsku o rok více) koledování je jiný.

Pandemie zasáhla i do největší dobrovolnické aktivity v naší zemi. Vrčí zde PES-pětipes, situaci podtrhnul metodický pokyn arcidiecézního ředitele, který ruší klasickou formu koledování v celé Arcidiecézi olomoucké. „Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Je těžké přijmout fakt, že je to jinak,“ zaznívá nejen ze zlínské Charity. I když to vše nemusí vypadat optimisticky, není tomu tak. Přicházejí nové výzvy, nové možnosti. Malí králové si sice nožky neošoupou, ale pomyslně si zaletí, kam bude libo. Koleda se přesouvá do online prostředí. Není ale pravdou, že zcela vše bude virtuální. Charita Zlín vyzvala všechny, kteří byli připraveni koledovat, aby se zapojili do (ne)koledování. „Jednotlivci mohou obejít domy a předat požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, současně do schránek vložit jako poděkování tříkrálové cukříky a kalendáře, ovšem bez kontaktu s domácnostmi,“ vyjmenovává možnosti Vlastimil Vajďák, ředitel zlínské Charity. Co se týká klasických zapečetěných sbírkových kasiček, ty se vynasnaží dobrovolníci umístit na veřejně přístupných místech, o čemž budou místní obyvatele informovat po dohodě obce a farnosti.

Tříkrálová sbírka se koná každoročně v prvních lednových dnech od počátku druhého tisíciletí. Navázala tak na starou lidovou kolednickou tradici. Novodobě králové koledují do zapečetěných sbírkových pokladniček nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Výnos sbírky je každým rokem vyšší. „Je to obdivuhodné, jak jsou lidé štědří. Za to jim musíme opakovaně děkovat, protože my pak můžeme pomáhat tam, kde je to potřeba,“ říká Vlastimil Vajďák. Charita Zlín zajišťuje sbírku na území děkanátu Vizovice a částečně i děkanátu Zlín. Sbírkové kasičky se tak pravidelně objevují ve čtyřiceti čtyřech obcích a čtyřech městech Zlínska. V roce minulém jich bylo 346, což představuje více než tisícovku dobrovolníků v terénu, kteří vykoledovali 2.336.471 korunu. To je rok 2020. Před více než dvaceti lety bylo 13 tří až čtyřčlenných skupinek zatěžkáno téměř sedmdesáti tisíci korunami. A za celé ty roky, tedy období 2000 - 2020? „Je to až nepochopitelný údaj,“ zarazí se ředitel zlínské Charity, „v uváděných letech jsme zapečetili 4.900 kasiček. To je stejný počet vedoucích skupinek a tudíž téměř dvacet tisíc dobrovolníků, kteří pro pomoc druhým v kasičkách přinesli neuvěřitelných 26.552.491 korun. Zde musím říct, že máme nemálo věrných, kteří jsou v tom s námi po celou dobu. Smekám před nimi. A opakovaně děkuji.“

Tříkrálová sbírka na Zlínsku 02. - 24.ledna 2021, záštitu převzal Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora města Zlína

Poděkování Charity Zlín patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří byli připraveni kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Poděkování těm, kteří se do sbírky jakkoliv zapojují, poděkování všem, kteří se sdílením ´koledy jinak´ pomáhají.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodí do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od občanů.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys