Charita Zlín: Zapojujeme se do preventivní péče antigenním testováním veřejnosti

Ambulantní a mobilní tým Charity Zlín posílí od posledního březnového pátku preventivní péči proti šíření viru SARS-CoV-2 ve Zlíně. "Naše provozní možnosti nejsou neomezené, ale i přesto chceme pomoci zbrzdit pandemii v naší zemi. I my se těšíme, až se naše životy přiblíží k normálu," říká Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí charitní domácí péče.

Tak zvané sekundární ambulantní odběrové místo je od pátku, 25. března 2021, ve Zlínském klubu 204, v prostorách prosklené terasy. Pracovníci jsou připraveni testovat dle zájmu a potřeby, ovšem s ohledem na své kapacitní možnosti. V tuto chvíli jsou veřejnosti k dispozici první tři termíny v odpoledních hodinách. "Konkrétní dny a časy jsou uvedeny v rezervačním systému a budou pravidelně doplňovány. Každý zájemce musí být zaregistrován. Bez toho není možné testování provádět," uvádí Soňa Jarošová.  

První otevřené termíny 

  • 26.03.2021, 13:00 - 15:30 hodin (pátek)
  • 30.03.2021, 13:00 - 15:30 hodin (úterý)
  • 01.04.2021, 13:00 -15:30 hodin (čtvrtek)

Testovány mohou být všechny osoby, které mají veřejné zdravotní pojištění v České republice. Současně ale musejí splňovat několik dalších podmínek. Mělo by jít o naprosto bezříznakové jedince, kteří nebyli v posledních třech dnech negativně testováni, dále nesmí jít o osoby, které jsou v karanténě či procesu očkování. Všeobecně známým faktem je pak devadesáti denní inkubační doba, myšleno od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. V tomto případě tedy testování může být provedeno až po uplynutí tří měsíců. 

Podmínky, návazné informace, rezervační systém ⇓⇓⇓⇓⇓

Testování provádějí zdravotní sestry Ošetřovatelské služby, domácí péče Charity Zlín

Jde o službu, která umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť sociálních vazeb na své okolí. Mnozí pacienti tak nemusejí být, díky této službě, hospitalizováni.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením, osoby (pre)terminálně nemocné. Mezi nejčastější indikace patří ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie (inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny. Prováděné úkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, finanční podpora: dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys