Antigenní testování veřejnosti na SARS-CoV-2

Otestovat se mohou osoby, jež jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice,
které nemají typické příznaky onemocnění SARS-CoV-2 či nejsou v karanténě,
a to nejvýše jedenkrát za sedm dnů, v menším intervalu pouze jako samoplátci.
Aktuální Mimořádná a ochranná nařízení

 • Testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění JEDNOU ZA 7 DNÍ
 • Mobilní tým - testování ve firmách po předchozí domluvě, E: info@zlin.charita.cz, předmět ´testování firem´
 • Ambulantní tým v centru Zlína - pro veřejnost 25.března - 29.června 2021, vždy po předchozí rezervaci - ZDE 
  • kapacita NAPLNĚNA = NELZE objednat? Kontaktujte nás telefonicky na čísle T: 603 491 601 (7:00 - 15:30 hodin)
  • před testováním je nutné seznámit se s pokyny ⇓ ⇓ ⇓ 

OSOBA registrující se k odběru ČESTNĚ PROHLAŠUJE, že

 • v posledních 7 a méně dnech nebyla testována s negativním výsledkem (antigenní POC test); v případě menšího intervalu pouze jako samoplátce
 • se u ní neprojevují příznaky onemocnění SARS-CoV-2 (horečka, suchý kašel, únava, ztráta chuti nebo čichu, průjem zánět spojivek, bolest hlavy, dýchací obtíže nebo dušnost, bolest nebo tlak na hrudi – v takovém případě je nutné kontaktovat praktického lékaře)
 • není v karanténě (osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice)

ADRESA odběrové ambulance

PRAVIDLA pro návštěvu odběrové ambulance

 • termín odběru si VŽDY REZERVUJTE
 • pokud vám rezervovaný termín přestal vyhovovat, STORNUJTE ho, uvolníte místo dalšímu zájemci
 • při rezervaci se SEZNAMTE s průběhem odběru
 • na místo se dostavte s OPTIMÁLNÍM PŘEDSTIHEM, cca 5 minut, nečekejte příliš dlouho
 • v prostoru odběrového místa DODRŽUJTE všechna organizační a protiepidemiologická opatření:
  • ochrana dýchacích cest (respirátor, nano-rouška)
  • bezpečnostní dvoumetrové rozestupy
  • desinfekce rukou před vstupem do odběrové místnosti
  • vstup jednotlivě
 • mějte připraven DOKLAD TOTOŽNOSTI a průkaz pojištěnce

PRŮBĚH návštěvy odběrové ambulance 

 • na vlastní odběr vyčkejte na zastřešené terase, nezapomeňte na bezpečnostní dvoumetrové rozestupy
  a ochranu dýchacích cest
 • připravte si DOKLAD TOTOŽNOSTI a průkaz pojištěnce
 • před vstupem si desinfikujte ruce
 • vstupujte jednotlivě k registraci
  • kontrola osobních dokladů
  • ověření, zda osoba může být testována (viz. výše čestné prohlášení)
  • přidělení pořadového čísla
  • nasměrováni na testovací stanoviště
 • vlastní odběr 
 • na vyhodnocení testu vyčkáte na terase, jste-li osoba s omezeným pohybem budete usazeni v ambulanci 
 • výsledek vám bude sdělen po cca 20-ti minutách (max. 30 minut)
 • při sdělení výsledku obdržíte potvrzení a poučení, jak dále postupovat

Výsledek testu je NEGATIVNÍ / POZITIVNÍ

NEGATIVNÍ

 • negativní výsledek znamená, že v danou chvíli nebylo prokázáno onemocnění
 • negativní výsledek nevylučuje možnost, že se stanete infekčním v blízkém časovém odstupu od vyšetření
 • máte možnost opakovaného testování, ne však dříve než po třech dnech (resp. čtvrtý den od testování, např. pondělí - čtvrtek)
 • pokud zaznamenáte jakékoliv příznaky onemocnění SARS-CoV-2 - horečka, suchý kašel, únava, ztráta chuti nebo čichu, průjem zánět spojivek, bolest hlavy, dýchací obtíže nebo dušnost, bolest nebo tlak na hrudi, kontaktujte svého praktického lékaře
 • chovejte se zodpovědně ke svému okolí
 • nemáte-li doposud, stáhněte si aplikaci e-rouška
 • bližší informace čerpejte například z COVID PORTÁLU
 • můj test je negativní (ke stažení, pdf)

POZITIVNÍ

 • chovejte se ohleduplně a zodpovědně ke svému okolí
 • telefonicky oznamte výsledek antigenního testu svému 
  • zaměstnavateli
  • svému praktickému lékaři, případně poskytovateli zdravotních služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb
 • neprodleně se dostavte ke kontrolnímu testu metodou RT-PCR (se žádankou)
 • je-li potvrzena pozitivita
 • v případě zhoršení stavu (dech, zvracení, dehydratace)
  • vyhledejte lékařskou pomoc
  • volejte záchranku 155

Antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provádějí všeobecné zdravotní sestry Charity Zlín.

Terénní zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou. Nejinak je tomu v době pandemie (článek z 08.03.2021)

Děkujeme za vaši důvěru a přejeme, nám všem, hodně zdraví!

Ošetřovatelská služba, domácí péče Charity Zlín, umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť sociálních vazeb na své okolí. Specifikace poskytované domácí zdravotní péče zde ⇓

 • Komu je služba určena
  • senioři, osoby se zdravotním, tělesným či jiným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby (pre)terminálně nemocné ...
 • Kdy je služba poskytována
  • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
   • nepřetržitě
 • Kde je zdravotní péče poskytována
  • město Zlín vč. mětských částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho městské části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová a obce (do 10 km) Bohuslavice u Zlína, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice nad Dřevnicí. 
 • Co patří mezi nejčastější indikace
  • ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny

Antigenní testování, technická podpora - statutární město Zlín. Děkujeme.

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, finanční podpora: dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800