Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2020

Charitní pečovatelská služba Zlín vyzývá veřejnost: "Neváhejte a přijďte se seznámit, přijďte se zeptat co terénní služby a letošní nouzový stav, zastavte se dozvědět více o rozsahu poskytované domácí péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas. A hledáte-li smysluplnou práci, která vás bude těšit, taktéž přijďte. Je to práce zajímavá, pestrá a odpovědná, která je dělána srdcem. Těšíme se na vás ... I v roce 2020 ♥" 

Tisková zpráva

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2020

Charitní pečovatelská služba Zlín vyzývá veřejnost: "Neváhejte a přijďte se seznámit, přijďte se zeptat co terénní služby a letošní nouzový stav, zastavte se dozvědět více o rozsahu poskytované domácí péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas. A hledáte-li smysluplnou práci, která vás bude těšit, taktéž přijďte. Je to práce zajímavá, pestrá a odpovědná, která alemusí být dělána srdcem. Těšíme se na vás ... I v roce 2020"

Už název ´pečovatelská služba´ nastiňuje, o jakou činnost jde. Ale nemyslí si to pouze ti, kteří jsou zasvěceni do práce v tak zvané přímé péči? Ví skutečně i široká veřejnost, co obnáší péče v domácnostech uživatelů? Praxe ukazuje, že často se neorientují ani ti z veřejnosti tak zvaně odborné. A to se snaží Charita Zlín změnit různorodými aktivitami. Vedle přednášek napříč generacemi, stáže studentů a prezentací na veřejnosti přístupných akcích, obrazně řečeno otevírá dveře jednotlivých služeb, aby blíže činnost představila. 

Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba Zlín (CHOPS) započala své působení v regionu v červnu roku 1991. Zrodila se z organizované dobrovolnické činnosti, která intenzivněji začala ve společnosti působit o rok dříve. Po patnácti letech, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, vznikly dvě úzce spolupracující terénní služby, a to pečovatelská a ošetřovatelská. Cílem té pečovatelské je zajistit uživateli bezpečné a odborné úkony, zachovat v maximální možné míře jeho dosavadní způsob života, podpořit jej v soběstačnosti, zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí. "Díky naší službě mohou pečující rodiny vykonávat svá zaměstnání, či si od péče na chvíli odpočinout. I proto jde o službu veřejností vyhledávanou," říká Zdeňka Vlčková, vedoucí pečovatelské služby a upřesňuje, kdo vlastně nejčastěji službu využívá: "Jsou to ve velké míře senioři, převážně starší, osoby s tělesným a zdravotním postižením, rodiny s dětmi." A v čem jim mohou být pečovatelky tedy konkrétně nápomocny? "Základními činnostmi služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, chodu domácnosti," jmenuje ty nejčastější jedna ze sociálních pracovnic služby.   

Nejen to, ale mnohem více se dozví ti, kteří přijmou pozvání do službou otevřených dveří. A třeba si mohou předem tipnout, kolik návštěv bylo službou u uživatelů realizovalo za první poletí tohoto roku. Malou nápovědou může být, že v roce 2019 to bylo 25 698 návštěv. Letos je ovšem tým posilněn o dvě skvělé pečovatelky.

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), statutární město Zlín a dárci. 

Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys