Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas

Nepříznivý zdravotní stav či věk jsou nejčastější důvody, kdy se člověk stává závislým na pomoci druhých. Pokud je to jen trochu možné, a to v případě druhého jmenovaného, tedy vyššího věku možné je, je rozumné vědět kde požádat o radu, pomoc, podporu, je rozumné vědět, jak Vám v nastalé situaci mohou ulehčit profesionálové. A nejen to. Je moudré učinit i další krok, jímž je podání žádosti o poskytnutí služby. Tedy nejen pobytové, ale i té ambulantní či terénní. Mnohé mají naplněnou kapacitu a není v jejich silách zahájit péči ze dne na den.

Od rodičů a prarodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Nebo jste jim nablízku, ale jste již unaveni? Obraťte se s důvěrou na Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, jež nabízí uživatelům aktivity a prožívání ve společnosti vrstevníků. Motto: "Není dobré, aby člověk byl sám".

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš milovaný blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu, fyzickou či psychickou, poskytnout mu potřebnou péči? Obraťte se s důvěrou na Charitní pečovatelskou službu Zlín, jež poskytuje odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí.

Cestu Vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve Vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje péči paliativní? Obraťte se s důvěrou na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provede v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem.

Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Je pro Vás překážkou dostavit se do ambulantní služby? Obraťte se s důvěrou na Občanskou poradu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně jak v poradně, tak i u nich doma.

Sociální služby finančně podporuje Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci.

Členění dle cílových skupin, druhu pomoci ...

Domovinka-centrum denních služeb pro senioryCharitní pečovatelská služba ZlínCharitní ošetřovatelská a hospicová domácí péče ZlínObčanská poradna Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK