Veronika, dlouhodobě nemocná maminka

V období 04. - 18.12.2017 byla realizována sbírka za účelem

Získávání finančních prostředků pro Veroniku *1981. Finance byly využity na léčbu, pokrytí bežných výdajů domácnosti a na zajištění základních životních potřeb rodiny.

 

Veřejná sbírka pomohla těžce nemocné mladé ženě  

Charita Zlín zaštítila projekt ´Pro dobrý pocit UTeBe´ studentek Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který realizovaly v rámci předmětu manažerská etika. 

Poděkování patří všem, kteří si zakoupili náramky vyráběné studentkami

Děkujeme studentkám za realizaci projektu, děkujeme univerzitě, že studenty v takovýchto projektech podporuje

  • adventní benefice, 4. - 18.prosince 2017, vynesla částku 34.302,-Kč
  • prodej náramků studentkami na FaMe UTB, v univerzitní knihovně, na vánočním trhu v obci Březnice

Co se přihodilo Veronice

Dlouhodobě vážně nemocná maminka dvou malých dětí.
 

Koordinátor sbírky

Ing. Pavla Romaňáková, mobil: +420 603 491 601