Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Studentky pomáhají mladé rodině. Potřebnou garanci jim poskytla zlínská Charita

Studentky pomáhají mladé rodině. Potřebnou garanci jim poskytla zlínská Charita

Sbírka Veronika, dlouhodobě nemocná maminka

Veřejná sbírka pomáhá těžce nemocné mladé ženě
Charita Zlín s radostí převzala záštitu na projektem ´Pro dobrý pocit UTeBe´ studentek Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který realizují v rámci předmětu Manažerská etika. 

Pět studentek bylo u zrodu projektu ´Pro dobrý pocit UTeBe´, jímž chtěly pomoci mladé rodině, která dlouhodobě řeší nemoc maminky dvou malých dětí. Rozhodly se vyrábět náramky, ty pak nabídnout ostatním studentům, veřejnosti a výtěžek věnovat rodině.

Elán a nadšení však vystřídala realita. S dotazem jak na to se obrátily nejen na zlínskou Charitu, ale i několik dalších neziskových organizací a jednotlivců. Ale shánění informací, jak takový nápad uskutečnit, trvalo déle, než samy očekávaly. Čas jim nebyl nakloněn. Protože nejucelenější informace získávaly ze zlínské Charity, požádaly právě zde o podporu a záštitu svého projektu.

Díky vstřícnosti zlínské Charity, ale i referentky oddělení státního občanství a přestupků právního odboru Zlínského kraje, mají studentky v rukou Osvědčení data přijetí oznámení o konání veřejné sbírky. Nic jim již nebrání v realizaci projektu. Náramky jsou již vzorně srovnány v krabičkách a připraveny vyrazit do světa.

Děkujeme studentkám, že myslí na druhé, děkujeme univerzitě, že studenty k myšlence pomáhat druhým, vede.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka  

Studentky pomáhají mladé rodině. Zlínská Charita je jim v jejich snaze oporouStudentky pomáhají mladé rodině. Zlínská Charita je jim v jejich snaze oporou

  • Plakátek k projektu připravily studentky FAME UTB Zlín

Sbírka Veronika, dlouhodobě nemocná maminka. Plakátek studentek FAME UTB Zlín

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK