Adresář

Bc. et Bc. Pavlína BENEDIKOVÁ ZAHNAŠOVÁ, DiS.

Tel.: 739 524 330
sociální pracovnice

sociální pracovnice

Organizace

Seznam služeb

Pečovatelské úkony v terénu i ambulantně - sociální pracovnice, kontakt pro zájemce o službu