Naši lidé

Charita ČR: 7,5 tisíc zaměstnanců, téměř 60 tisíc dobrovolníků, 1 204 služeb v ČR a pomoc do 34 zemí.

Charita Zlín v ročním průměru zaměstnává na šest desítek pracovníků, přičemž průměrný přepočtený úvazek téměř neklesá pod číslo 42; z toho v tak zvané přímé péči sociálních služeb je více než 27 přepočtených úvazků, všeobecné sestry jsou zastoupeny téměř osmi přepočtenými úvazky. Všichni pracovníci organizace se ztotožňují s Kodexem Charity Česká republika a Charity Zlín.

  • Charita Zlín = ruka podaná v nesnázích
  • Charita Zlín = profesionální poskytovatel sociálních a zdravotních služeb na Zlínsku
  • Charita Zlín = stabilní zaměstnavatel
  • Charita Zlín = organizace s hlubokými kořeny
  • Charita Zlín = kvalita s budoucností

 

Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity
8. září 2020 Články

Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity

První zářijový pátek byla v Lichtenštejnském paláci slavnostně otevřena putovní výstava „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19“, kterou uspořádal sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod záštitou Heleny Válkové, zmocněnkyně pro lidská práva. K vidění jsou zde i fotografie zlínské Charity, na nichž jsou zachyceny spolu s uživatelkami terénní pečovatelky. 

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání
29. července 2020 Články

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání

Člověk se učí celý život. Ať chceme, či nikoliv, je to tak. A učí se i pracovníci přímé péče. Tedy vzdělávají. Vzdělávají se, mimo jiné, prostřednictvím školících aktivit, stáží, konferencí a kurzů akreditovaných MPSV. I když se, posledních jmenovaných, nabízí skutečně velké množství, je v zájmu Charity Zlín, jakožto zaměstnavatele, nabídnou pracovníkům kurz nevšední, zážitkový, který potěší a zaujme pracovníky i po několika hodinách náročné práce v terénu, kde ze sebe vydávají maximum ve prospěch nemocných, nejčastěji věkově starších uživatelů. A tak se stalo, že i pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání ...

Sestřičky domácí péče se v době pandemie zamknout v kanceláři nemohly 
9. června 2020 Články

Sestřičky domácí péče se v době pandemie zamknout v kanceláři nemohly 

Ať už pandemie je, či není, zdravotní sestry domácí ošetřovatelské a hospicové péče své pacienty nemohu ignorovat. Ti se totiž bez jejich návštěv jen tak neobejdou. Pro zlepšení, či udržení svého současného zdravotního stavu potřebují mnohé úkony, které musí provádět profesionál. Ať už jde o aplikace ordinované terapie, jako inzulín či intramuskulární injekce, ošetření stomií, lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, ošetření permanentního katetru a spostu dalších. Pokud by je u pacientů neprovedly terénní všeobecné sestry, čekala by mnohé nemocné hospitalizace. Díky službě tedy mohou pacienti žít doma, ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak dosavadní vazby na své okolí.

Po dvaasedmdesáti dnech zase spolu
5. června 2020 Články

Po dvaasedmdesáti dnech zase spolu

Nouzový stav kvůli koronaviru v naší zemi skončil v půli května. U mnohých profesí se tak ale, ze dne na den, stát nemohlo a v nastavených opatřeních bylo nutné dál pokračovat. Třeba i v terénní pečovatelské službě, která setrvávala ve dvou týmech až do konce měsíce. První červen tak byl pro pečovatelky velkým dnem. Po sedmdesáti dvou dnech se menší pracovní skupiny opět sloučily a vrátily se k ´normálu´, co se zázemí týče. Ale ať už byla situace jakákoliv, jedno je jisté... 

Tento způsob jara zdá se nám poněkud ... Charita Zlín v době stavu nouze v zemi, důvod COVID-19
18. května 2020 Články

Tento způsob jara zdá se nám poněkud ... Charita Zlín v době stavu nouze v zemi, důvod COVID-19

Necítíte se komfortně? Jsme tu pro Vás! Občanská poradna Charity Zlín, T: 739 245 973, 739 245 974 a duchovní podpora, T: 731 646 933 ♥ Málokdo v prvních týdnech nového roku věnoval pozornost zprávám, které zmiňovaly infekční onemocnění. Běžný občan dokonce ani moc nepřipouštěl, že by si neuži jarní prázdniny. Ty na Zlínsku byly v prvním březnovém týdnu. V jejich závěru se začaly dít věci. Do životů obyvatel České republiky, tedy i pracovníků a uživatelů zlínské Charity, vstoupilo onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. 

Exercicie. Nejen ztišení, ale i vzájemné předávání si zkušeností ze života charit
24. února 2020 Články

Exercicie. Nejen ztišení, ale i vzájemné předávání si zkušeností ze života charit

P. Bohumír Vitásek: "Duchovní obnova je setkání, na kterém se účastníci vnitřně ztiší, aby mohli naslouchat Božím impulsům, které přicházejí prostřednictvím modlitby, mše svaté, slovům Bible i kněze, ve svátosti smíření, na procházkách přírodou nebo před svatostánkem. Bůh mluví v tichu. Zde je větší šance jej ve svém nitru zaslechnout." 

Charita Zlín: Přejeme požehnaný nový rok
30. prosince 2019 Články

Charita Zlín: Přejeme požehnaný nový rok

„Mnozí ani netuší, kolik dobra přinášíte do domovů, kolik ho rozdáváte ve službách. Vytrvejte v tom, co děláte,“ P. Kamil Obr, zlínský děkan, farář Římskokatolické farnosti svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně (4.prosince 2019)