Zprávičky pro krále

Tříkrálové aktuality 2022 

14.05.2022

Jde se do královského kina na bambitku dvojku! 

 • sobota, 14. května 2022, v čase 10:00 hodin se otevře sál číslo 1 v Golden Apple Cinema - Multikino Zlín jen pro zlínské koledníky (s doprovodem), včetně možnosti občerstvení!
  • po usazení všech (cca 10:15 hodin) vyhlášení výsledků FOŤTE! 2022, pak už Tajemství staré bambitky 2
 • své místo si každý musí zarezervovat - odkaz na rezervační systém ZDE, proklik 
  • rezervujte hromadně, není nutné, aby každý měl samostatnou registraci/rezervaci!
  • pro vstup do sálu postačí vstupenka v mobilu, případně vytištěná
 • velké poděkování za vstřícnost vedení Golden Apple Cinema - Multikino Zlín a distribuci filmu

05.03.2022 

Královsky si zabruslíme 

 • sobota, 5. března 2022, v čase 13:00 - 14:30 hodin
 • PSG Aréna, Zlín, Březnická 5513; GPS souřadnice: 49°12´59.785"N, 17°39´36.475"E
 • kdo se tu potká? Všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem do Tříkrálové sbírky 2022 zapojili. A aby bylo jasné, kdo je tady KING, vyzýváme krále, aby se ozdobili letošní zlínskou bílou plackou JsemKing ;-)
 • děkujeme za dlohodobou vstřícnost PSG Berani Zlín  |  Berani Zlín, s. r. o.
 • sledujte informace zde a také ´rozpis ledu´

Charita Česká republika vydává doporučení pro eliminaci epidemiologického rizika při koledování 

Vydané doporučení pro účely tohoto webu kráceno

 1. Respektovat a dodržovat všechna platná vládní nařízení
 2. Dodržovat známá hygienická pravidla po celou dobu koledování = pravidlo 3R:
  povinné používání roušek, desinfekce rukou (či nošení rukavic) a dodržování rozestupů.
 3. Osoby, které se podílejí na koledování (koledníci, doprovod, koordinátoři), mají ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška), nejen při přípravě koledování, ale i při samotném koledování
 4. Dodržování rozestupů, odstup od dveří, bezpečná vzdálenost (1,5m) mezi dárcem a koledníkem, s kasičkou přistupuje jeden člen skupinky, při manipulaci s ní a dárky používá rukavice, desinfekci. 
 5. Při organizaci koledování se doporučuje minimalizovat kontakty mezi osobami, neshlukovat se, maximum úkonů řešit mimo uzavřené prostory.
 6. Hromadné akce pro veřejnost a akce pro koledníky se nedoporučují.
 7. Při žehnání koledníků se řídit platnými předpisy a nařízeními.

V případě, že bude vydáno vládní opatření, které by znamenalo plošné omezení či zákaz koledování na území celé republiky, CHČR vydá vyhlášení platné pro všechny subjekty v rámci charitní sítě. 

V případě omezení na krajské úrovni, opatření vydává Arcidiecézní charita Olomouc / Charita Zlín.  

Tipovací výzvy nejen pro krále, pro ty úspěšné tipující odměna
zapojit se může kdokoliv; odpovědi v době platnosti výzvy - facebook komentář u příspěvku, 8.vv 

TIPOVAČKA 1, platnost výzvy 11.12. - 15.12.2021

Jakou barvu má placka Jsem King 2022
 • modrá světlái tmavá - fialová - zelená - oranžová - červená - tyrkysová = tak ty už byly  
 • správný tip se nedostavil; A jaká že? No přece BÍLÁ 

TIPOVAČKA 2, platnost výzvy 16.12. - 20.12.2021

Kolik tříkrálových kalendáříků 2022 má Charita Zlín v tuto chvíli připraveno pro dárce?
 • úspěšný tip = max. odchylka 1%
 • správný tip se nedostavil; A kolik že? Žádný, brzy teprve opustí tiskárnu

TIPOVAČKA 3, platnost výzvy 21.12. - 25.12.2021

Nejvíce králů bude v ulicích 8.ledna od deváté ranní. Jaká bude venkovní teplota vzduchu v tento čas?
 • hodnota převzata z meteostanice ZŠ Štípa
 • správný tip se nedostavil; A kolik že? -2,8°C

TIPOVAČKA 4, platnost výzvy 26.12. - 30.12.2021

Jaká je hmotnost tříkrálových kalendáříků 2022, které Charita Zlín ro dárce objednala?
 • úspěšný tip (tvar XY,zz kg) = max. odchylka 2%
 • žádný tip se nedostavil. A tak ani my odpověď neprozradíme.

TIPOVAČKA 5, platnost výzvy 31.12.2021 - 05.01.2022

Koleda ve 44 obcích na Zlínsku. Kolik jich bylo zapečetěno pokladniček?
 • nápověda: v roce 2018 koledovalo v obcích 170 skupinek
 • žádný tip se nedostavil. A tak ani my odpověď neprozradíme. 

TIPOVAČKA 6, platnost výzvy 06.01. - 10.01.2022

Co říkáte na štědrost dárců. Jaká částka bude ukryta v zapečetěných královských kasičkách?

TIPOVAČKA 7, platnost výzvy 07.01. - 15.01.2022

Jakou má ona štědrost hmotnost? Odpověď: počet mincí / hmotnost (tvar XY,zz kg) 
 • úspěšný tip = max. odchylka 0,5%
 • žádný tip se nedostavil. A tak ani my odpověď neprozradíme.

TIPOVAČKA 8, platnost výzvy 16.01. - 20.01.2022

Jakou má ona štědrost vzdálenost? Odpověď: počet bankovek (ne mincí) / vzdálenost (tvar XY,zz metrů) 
 • jde o maximální délku, která se dosáhne spojením jednotlivých bankovek za sebou
 • úspěšný tip = max. odchylka 0,5%
 • žádný tip se nedostavil. A tak ani my odpověď neprozradíme.

30.12.2021

Natočte reportáž z koledování pro Tříkrálovou televizi a vyhrajte hodnotné ceny od T-Mobile

 • Charita Česká republika: Po roční pauze vyhlašuje Tříkrálová sbírka opět soutěž pro koledníky, tentokrát prostřednictvím sítě Instagram. Po minulé online koledě se nemůžeme dočkat, až uvidíme tři krále v akci! Proto vyzýváme kolednické skupinky, aby natočily reportáže a vstupy z koledování

prosinec/leden

Slavnostní žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2022

 • informace v jednotlvých farnostech 
 • 8. ledna 2022, 7:30 hodin, mše svatá a žehnání koledníkům, Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
 • 8. ledna 2022, 9:00 hodin, žehnání koledníkům, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín

01.01.2022

Novoroční ekumenická slavnost s žehnáním koledníků na konci přenosu, Mons.ThLic.Tomáš Holub Th.D.

 • Společné modlitby zástupců církví za úspěšný nadcházející rok z kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově
 • Česká televice, ČT2, 18:00 hodin 

03.01.2022

Mše svatá z kaple Telepace, požehnání

 • TV NOE, 12:05 hodin

05.01.2022

Tříkrálový koncert v Ostravě

 • Martin Chodúr a Ostravský dětský sbor v kostele sv. Václava 
 • TV NOE, 18:00 hodin, přímý přenos bude vysílat TV NOE

09.01.2022

Tříkrálový koncert 2022

14.01.2022

Tři králové, "FOŤTE!" 2022

 • termín do 14.01.2022, 23:00 hodin; záběry zaslané po termínu nebudou zařazeny, E: fotte3k@seznam.cz
 • téma soutěže: TAK TADY TO MÁME RÁDI
 • zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem / jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledy, název fotografie, krátký verš, báseň ... 
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování spuštěno nejpozději 20.01.2022, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • fotografie budou hodnoceny veřejností (facebook, web) a také odbornou porotou
 • vyhlášení výsledků je plánováno při filmovém představení

14.01.2022

Královská stopa

 • termín do 14.01.2022, 23:00 hodin; obrázky zaslané po termínu nebudou zařazeny, E: fotte3k@seznam.cz
 • zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín 
 • dospělý vedoucí v ´chytrém´ telefonu zaznamená trasu a odešle do výzva jako obrázek - je nepodstatné, zda ujdete kilometr jeden, či deset, vždyť každý Váš krok je přece královský!
 • co myslíte, podaří se namalovat v trase korunka, zvíře, či to bude hodně odvážná abstrakce?!
 • vyhlášení výsledků je plánováno při filmovém představení

31.01.2022

Příběh jedné koledy

 • termín do 31.01.2022, 23:00 hodin, E: fotte3k@seznam.cz 
 • zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  
 • prožitek (ne)všedního královského dne, styl dle vlastního uvážení, např. reportáž, poezie, fejeton ... 
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • zveřejnění příběhů www.zlin.charita.cz nejpozději 08.02.2022

únor/březen

Filmové představení pro krále - snad bude možné tuto tradici zachovat!

 • Golden Apple Cinema Zlín

05.03.2022 

Královsky si zabruslíme 

 • sobota, 5. března 2022, v čase 13:00 - 14:30 hodin
 • PSG Aréna, Zlín, Březnická 5513; GPS souřadnice: 49°12´59.785"N, 17°39´36.475"E
 • kdo se tu potká? Všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem do Tříkrálové sbírky 2022 zapojili. A aby bylo jasné, kdo je tady KING, vyzýváme krále, aby se ozdobili letošní zlínskou bílou plackou JsemKing ;-)
 • děkujeme za dlohodobou vstřícnost PSG Berani Zlín  |  Berani Zlín, s. r. o.
 • sledujte informace zde a také ´rozpis ledu´

květen/červen

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...  - snad bude možné tuto tradici zachovat!

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2022

Tříkrálová sbírka 2018Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírkaTříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka
 

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že je tomu v roce 2021 jinak. Klasická koleda se na Zlínsku neuskutečnila. Proto jsme požádali dospělé dobrovolníky - vedoucí skupinek, aby šířili požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, předali cukříky a kalendáříky, bez kontaktu s domácnostmi, po dohodě umístili bezpečně kasičky ve veřejně přístupných místech; všechny, kdo chtějí pomáhat jsme poprosili o šíření informací k netradiční koledě.  

Požehnání z místa, kde se dějí zázraky (Mons. Josef Suchár žehná online z farnosti Neratov v Orlických horách)

 • SOUTĚŽE pro ty, kteří byli připraveni koledovat, na téma: JAK JSME (NE)KOLEDOVALI 
  • termín odeslání 31.ledna 2021, 23:00 hodin, E: fotte3k@seznam.cz, uveďte jména a místo (ne)koledování
   • FOŤTE (fotografie, pokud možno v dobrém rozlišení)
   • VÝTVARNIČTE (obrázky jakoukoliv technikou naskenovat v dobrém rozlišení)
   • PIŠTE (jakýkoliv literární útvar - básně, próza, fejeton, ...)
   • A KLIDNĚ SKLÁDEJTE SONGY, i to se počítá 
 • 10.01.2021 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,  pro krále bez králů (v hledišti i terénu), 18:00 hodin, ČT1
 • 04.01.2021 "OSOBNĚ NEPŘIJDEME, ZPÍVÁME VÁM ONLINE," vzkazují králové ze zlínských Lužkovic 
 • 31.12.2020 PĚT. Tolik dnů zvývá do svátku Tří králů. Že jste zaslechli o oslavách online (=anglické slovo, které označuje, že je něco připojené k internetu, respektive k síti obecně), ale Vám se to nezdá, protože jste zvyklí radost ze setkání s mudrci projevit vložením hotovosti, daru který pomáhá, do sbírkové kasičky? Pak tu máme výzvu právě pro Vás. Na Zlínsku hledáme veřejně přístupná místa, kde pokladničky umístíme. Víte o vhodném prostoru ve Vašem okolí, kde PESan jen vrčí (svatostánek, lékárna, prodejna potravin, květinářství ...)? Nabídněte nám jej
 • 11.12.2020 DVACETPĚT. To jsou dny do svátku Tří králů. A my máme pro královské skupinky v obcích malý dárek – novotou vonící pytlíčky na cukříky, které i po koledě zůstanou v péči místních koordinátorů. Byly šity s láskou a nadějí, že se v roce 2021 naplní sladkou odměnou pro dárce. Co myslíte, kolik je jich připraveno býti v terénu? Hmotnost všech je 8,5 kg. Tipujte na facebooku @CharitaZlin Sociální služby nebo instagramu
 • 03.12.2020 TŘICETŘI dny a už tu bude svátek Tří králů. Pro koledníky každoročně připravujeme placku Jsem King. Jaká barva to bude letos? Tipujte na facebooku @CharitaZlin Sociální služby nebo instagramu
 • 26.11.2020 ČTYŘICET. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným. Je naším velkým přáním, aby v lednu nového roku přinesli králové OSOBNĚ lidem domů RADOSTNOU zvěst, POŽEHNÁNÍ, úsměv a také NADĚJI. Je naším velkým přáním, aby obydlí byla s láskou označena POSVĚCENOU křídou symbolem C†M†B†2021. A proto v Charitě Zlín již intenzivně pracujeme na koledě dle zvyklostí. Jak vše skutečně bude, ukáže čas, protože rozhodně NENÍ MOŽNÉ RISKOVAT ZDRAVÍ přispěvatelů a dobrovolníků. Budeme potěšeni, když při Tříkrálové sbírce 2021, ať bude její forma jakákoliv, nám mnozí budete oporou. Protože bez Vás bychom nemohli pomáhat tam, kde je to potřeba.
 • 16.11.2020 PADESÁT. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným. Štědrým dárcům poděkují CUKŘÍKEM. Co myslíte, je ten pro následující ročník sbírky v něčem JINÝ, než ty z let minulých? Odpověď najdete na facebooku @CharitaZlin Sociální služby
 • listopad 2020
  • veškerý materiál naskladněn
  • zahájena výroba buttonků Jsem King
 • říjen 2020
  • Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. ALE. Charita Česká republika finišuje s přípravami několika variant podoby sbírky. Jako její pořadatel musí počítat i s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář: „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky ... "
  • i ve Zlíně a arcidiecézi diskutujeme o možnostech koledy v souvisloosti s šířící se nákazou COVID19; preferuje přípravu standardní koledy a současně kasičky tak zvaně virtuální, která může být doplňkem i do budoucna, kdy nebude na pořadu dne pandemie
  • Charita Zlín věří, že lidé se králů, které každoročně vyhlížejí, dočkají. Je velkým přáním, aby se s králi osobně potkali, přijali radostnou zvěst, spolu si zazpívali (klidně i s odstupem několika metrů) a jejich domy byly s láskou označeny posvěcenou křídou symbolem C†M†B†2021 = Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet)
 • září 2020
  • cukříky určené dárcům jsou naskladněny
 • srpen 2020
  • texty pro tříkrálové letáky do schránek
  • zveřejněny záměry na využití výnosu podány
 • červenec 2020
  • provedena korektura kalendáříků
  • regiony pro roznos letáků potvrzeny
 • duben 2020
  • očista tříkrálových pokladniček ukončena