Zprávičky pro krále

Tříkrálové aktuality

Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že je tomu v roce 2021 jinak. Klasická koleda se na Zlínsku neuskutečnila. Proto jsme požádali dospělé dobrovolníky - vedoucí skupinek, aby šířili požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, předali cukříky a kalendáříky, bez kontaktu s domácnostmi, po dohodě umístili bezpečně kasičky ve veřejně přístupných místech; všechny, kdo chtějí pomáhat jsme poprosili o šíření informací k netradiční koledě.  

Požehnání z místa, kde se dějí zázraky (Mons. Josef Suchár žehná online z farnosti Neratov v Orlických horách)

 • SOUTĚŽE pro ty, kteří byli připraveni koledovat, na téma: JAK JSME (NE)KOLEDOVALI 
  • termín odeslání 31.ledna 2021, 23:00 hodin, E: fotte3k@seznam.cz, uveďte jména a místo (ne)koledování
   • FOŤTE (fotografie, pokud možno v dobrém rozlišení)
   • VÝTVARNIČTE (obrázky jakoukoliv technikou naskenovat v dobrém rozlišení)
   • PIŠTE (jakýkoliv literární útvar - básně, próza, fejeton, ...)
   • A KLIDNĚ SKLÁDEJTE SONGY, i to se počítá 
 • 10.01.2021 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,  pro krále bez králů (v hledišti i terénu), 18:00 hodin, ČT1
 • 04.01.2021 "OSOBNĚ NEPŘIJDEME, ZPÍVÁME VÁM ONLINE," vzkazují králové ze zlínských Lužkovic 
 • 31.12.2020 PĚT. Tolik dnů zvývá do svátku Tří králů. Že jste zaslechli o oslavách online (=anglické slovo, které označuje, že je něco připojené k internetu, respektive k síti obecně), ale Vám se to nezdá, protože jste zvyklí radost ze setkání s mudrci projevit vložením hotovosti, daru který pomáhá, do sbírkové kasičky? Pak tu máme výzvu právě pro Vás. Na Zlínsku hledáme veřejně přístupná místa, kde pokladničky umístíme. Víte o vhodném prostoru ve Vašem okolí, kde PESan jen vrčí (svatostánek, lékárna, prodejna potravin, květinářství ...)? Nabídněte nám jej
 • 11.12.2020 DVACETPĚT. To jsou dny do svátku Tří králů. A my máme pro královské skupinky v obcích malý dárek – novotou vonící pytlíčky na cukříky, které i po koledě zůstanou v péči místních koordinátorů. Byly šity s láskou a nadějí, že se v roce 2021 naplní sladkou odměnou pro dárce. Co myslíte, kolik je jich připraveno býti v terénu? Hmotnost všech je 8,5 kg. Tipujte na facebooku @CharitaZlin Sociální služby nebo instagramu
 • 03.12.2020 TŘICETŘI dny a už tu bude svátek Tří králů. Pro koledníky každoročně připravujeme placku Jsem King. Jaká barva to bude letos? Tipujte na facebooku @CharitaZlin Sociální služby nebo instagramu
 • 26.11.2020 ČTYŘICET. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným. Je naším velkým přáním, aby v lednu nového roku přinesli králové OSOBNĚ lidem domů RADOSTNOU zvěst, POŽEHNÁNÍ, úsměv a také NADĚJI. Je naším velkým přáním, aby obydlí byla s láskou označena POSVĚCENOU křídou symbolem C†M†B†2021. A proto v Charitě Zlín již intenzivně pracujeme na koledě dle zvyklostí. Jak vše skutečně bude, ukáže čas, protože rozhodně NENÍ MOŽNÉ RISKOVAT ZDRAVÍ přispěvatelů a dobrovolníků. Budeme potěšeni, když při Tříkrálové sbírce 2021, ať bude její forma jakákoliv, nám mnozí budete oporou. Protože bez Vás bychom nemohli pomáhat tam, kde je to potřeba.
 • 16.11.2020 PADESÁT. Přesně tolik dnů zbývá do svátku Tří králů. S tím je už více než dvě desetiletí spojena TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA králové přinášejí k lidem domů požehnání a radostnou zvěst o narození Pána Ježíše a současně koledují do zapečetěných kasiček za účelem pomoci potřebným. Štědrým dárcům poděkují CUKŘÍKEM. Co myslíte, je ten pro následující ročník sbírky v něčem JINÝ, než ty z let minulých? Odpověď najdete na facebooku @CharitaZlin Sociální služby
 • listopad 2020
  • veškerý materiál naskladněn
  • zahájena výroba buttonků Jsem King
 • říjen 2020
  • Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. ALE. Charita Česká republika finišuje s přípravami několika variant podoby sbírky. Jako její pořadatel musí počítat i s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář: „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky ... "
  • i ve Zlíně a arcidiecézi diskutujeme o možnostech koledy v souvisloosti s šířící se nákazou COVID19; preferuje přípravu standardní koledy a současně kasičky tak zvaně virtuální, která může být doplňkem i do budoucna, kdy nebude na pořadu dne pandemie
  • Charita Zlín věří, že lidé se králů, které každoročně vyhlížejí, dočkají. Je velkým přáním, aby se s králi osobně potkali, přijali radostnou zvěst, spolu si zazpívali (klidně i s odstupem několika metrů) a jejich domy byly s láskou označeny posvěcenou křídou symbolem C†M†B†2021 = Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet)
 • září 2020
  • cukříky určené dárcům jsou naskladněny
 • srpen 2020
  • texty pro tříkrálové letáky do schránek
  • zveřejněny záměry na využití výnosu podány
 • červenec 2020
  • provedena korektura kalendáříků
  • regiony pro roznos letáků potvrzeny
 • duben 2020
  • očista tříkrálových pokladniček ukončena
 

Tříkrálová sbírka 2020

řazeno dle data

11.11.2019 Tipovačka 1

Jakou barvu má placka Jsem King 2020

 • zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  
 • výzva 11.11.2019 - odpovědi na facebooku formou komentáře, e-mailu do 16.11.2019
 • pro úspěšné tipující odměna - ORANŽOVÝ tip přišel od paní Jitky z Tečovic

26.11.2019 Tipovačka 2

Kolik tříkrálových kalendáříků 2020 má Charita Zlín připraveno pro dárce?

 • zapojit se může kdokoliv
 • výzva 26.11.2019 - odpovědi na facebooku formou komentáře, e-mailu do 30.11.2019
 • pro úspěšné tipující (max. odchylka 1%) odměna zaslána poštou - úspěšný tipař nenalezen

06.12.2019 Tipovačka 3

Jaká je hmotnost 24.000 tříkrálových kalendáříků 2020, které má Charita Zlín připraveny pro dárce?

 • zapojit se může kdokoliv
 • výzva 06.12.2019 - odpovědi na facebooku formou komentáře, e-mailu do 10.12.2019
 • pro úspěšné tipující (tvar XY,zz kg; max. odchylka 2%) odměna zaslána poštou - úspěšný tipař nenalezen

07.12.2019

Adventní koncert duchovní hudby ´poděkování´

13.12.2019 Tipovačka 4

V dohlednu je pečetění kasiček pro 44 obcí na Zlínsku. Kolik jich bude zapečetěno?

 • nápověda: v roce 2017 to byla 161 kasička
 • zapojit se může kdokoliv
 • výzva 13.12.2019 - odpovědi na facebooku formou komentáře, e-mailu do 18.12.2019
 • pro úspěšné tipující (přesný údaj) odměna zaslána poštou - úspěšný tipař nenalezen

21.12.2019 Tipovačka 5

Nejvíce králů bude na pouti v sobotu, 4.ledna od deváté ranní. Jaká bude venkovní teplota vzduchu v tento čas?

 • údaj bude převzat z meteostanice ZŠ Štípa
 • zapojit se může kdokoliv
 • výzva 21.12.2019 - odpovědi na facebooku formou komentáře, e-mailu do 27.12.2019
 • pro úspěšné tipující (přesný údaj) odměna zaslána poštou - úspěšný tipař nenalezen

28.12.2019

Slavnostní žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2020, Hranice na Moravě

 • kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí 
 • 10:00 hodin, mše svatá, celebruje otec biskup Mons. Josef Nuzík
 • Sokolovna Hranice, Tyršova 880
  • 11:30 - 14:00 hodin občerstvení
  • 11:45 - 14:00 hudební vystoupení a Cirkus LeVitare
 • kontakt Radka Andrýsková, T: 733 755 881, E: radka.andryskova@hranice.charita.cz

04.01.2020

Tříkrálový festival 2020

 • před kostelem Panny Marie Pomocnice Křesťanů Zlín, Jižní Svahy
 • 9:00 - 13:00 hodin
 • hudební a taneční vystoupení
 • tříkrálová polévka podávaná osobnostmi
 • studené i teplé nápoje, francouzský i finský punč

05.01.2020

Tříkrálový koncert v České televizi

 • 18:00 hodin, přímý přenos z brněnského divadla
 • koledníci se mohou osobně koncert zúčastnit, přihlášky E: pavla.romanakova@zlin.charita.cz do 04.12.2019

10.01.2020

Královská stopa

 • zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín 
 • dospělý vedoucí si do ´chytrého´ telefonu nainstaluje předem jakoukoliv aplikaci, která umí provádět záznam trasy (např. mapy.cz - stopař, funguje off line) 
 • zaznamenejte svoji trasu - je nepodstatné, zda ujdete kilometr jeden, či deset, vždyť každý Váš krok je přece královský!
 • záznam dospělák uloží a stáhne jako obrázek, který za celou skupinku zašle do výzvy, E: fotte3k@seznam.cz
 • co myslíte, podaří se namalovat v trase korunka, zvíře, či to bude hodně odvážná abstrakce?!
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 08.02.2020

11.01.2020

Tři králové, "FOŤTE!" 2020

 • zapojit se může každá kolednická skupinka registrovaná Charitou Zlín s jedním záběrem
 • téma soutěže: JSME KRÁLOVÉ AKČNÍ 
 • zašlete fotografii jpg. v kvalitním rozlišení na fotte3k@seznam.cz
 • k záběru přidejte jméno vedoucího skupinky a koledníků, místo koledování, název, krátký verš, báseň ... 
 • termín do 11.01.2020, 23:00 hodin; záběry zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny
 • zasláním fotografie dávají osoby na ní zachycené souhlas se zveřejněním v propagačních materiálech ChZ
 • internetové hlasování bude spuštěno nejpozději 17.01.2020, o zahájení budou soutěžící informováni 
 • pro vítěze internetového hlasování je připravena odměna
 • fotografie budou hodnoceny také odbornou porotou
 • pro skupinky s nejvyšším bodovým hodnocením od odborné poroty, je připravena odměna 
 • vyhlášení výsledků se uskuteční při společném setkání 08.02.2020

18.01.2020

Královsky si zabruslíme

31.01.2020

Příběh jedné koledy

 • zapojit se může zlínský koledník jednotlivec, jeho nejbližší (rodič, sourozenec, prarodič ...), skupinka koledníků, vedoucí skupinky, místní koordinátor, pedagog, pracovník obecního úřadu ...  
 • výzva pro více či méně zdatné písmáky, kteří se rádi podělí o prožitek (ne)všedního královského dne 
 • styl dle vlastního uvážení, např. dopis, zpráva, vyprávění, reportáž, próza, poezie, fejeton ...
 • rozsah minimálně 100 slov
 • literární dílko opatřete jménem autora/rky, místem koledy, případně jménem vedoucího skupinky
 • zašlete na fotte3k@seznam.cz do 31.01.2020, 23:00 hodin
 • zasláním příběhu dává jeho autor/ka souhlas se zveřejněním vč.jména v propagačních materiálech ChZ
 • pro autora/ku nejzajímavějšího příběhu je připravena odměna 
 • zveřejnění příběhů se uskuteční 08.02.2020

08.02.2020

Filmové představení pro krále

 • Golden Apple Cinema Zlín
 • 10:00 hodin, sál číslo 1
 • titul bude zveřejněn nejdříve měsíc předem
 • elektronická rezervace vstupenek
 • objednávejte najednou požadovaný počet míst, není nutné rezervovat jednotlivá místa samostatně!
 • děti se při vstupu prokáží vytištěnou / ručně psanou rezervací – jméno objednatele, místenka, kód (pro skupinu je dostačující JEDNO vyhotovení), plackou JsemKing a šátkem
 • tisk vstupenky: v potvrzujícím e-mailu najeďte na ´detail reservace´ a tyto údaje vytiskněte
 • děkujeme za dlouhodobou vstřícnost Golden Apple Cinema
 • změna vyhrazena 

květen/červen 2020

Zahradní slavnost = soutěže, kouzelník, tanec, zpěv ...

 • SNP 4789, zahrada azylového ubytování
 • v čase 15:30 - 18:00 hodin
 • placka JsemKing = malé občerstvení
 • podrobnější info bude všem, na koho máme e-mail, odesláno nejpozději 15.04.2020

... a jak to všechno začalo?

 • prosinec 2019
  • ... tak už jedeme do finále
  • ve 44 obcích a třech městech hlásíme zapečetěno 227 pokladniček, z toho 165 v obcích 
 • listopad 2019
  • vyhlášena rychlá Tipovačka 2
  • kalendáříky určené dárcům jsou naskladněny 
  • vyhlášena rychlá Tipovačka 1
  • odeslána zpráva obcím a farnostem o konání sbírky a opětovná výzvy na možnost čerpání materiální pomoci  
  • doprovodný program již brzy nebude tajemstvím
 • říjen 2019
  • zahájena výroba buttonků Jsem King
  • první čtyři záměry na využití výnosu podány
 • září 2019
  • texty pro tříkrálové letáky do schránek
  • cukříky určené dárcům jsou naskladněny
 • srpen 2019
  • očista tříkrálových pokladniček ukončena
 • červenec 2019
  • regiony pro roznos letáků potvrzeny