Střípky z Tříkrálové sbírky

3. prosince 2021 Pro média / Tiskové zprávy

Tříkrálová sbírka 2022. Přinesou tentokrát králové radostnou zvěst osobně?

Největší sbírka v naší zemi, konaná již více než dvě desetiletí pod hlavičkou Charity Česká republika, se v minulém ročníku přesunula do virtuálního světa, množství míst, jako svatostánky, prodejny, úřady, obsadila tak zvaná neputující kasička. Důvodem k tak významné změně byla pandemická situace po celém světě. Odpověď dárců byla ohromující. Pro pomoc potřebným bylo vykoledováno 81.476.288 Kč, na Zlínsku to byl 1.708.377,63 Kč. Co čeká královské vyslance, příznivce a dárce v roce 2022?

Speciální lehokolo pro malou slečnu byla dobrá volba aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
24. listopadu 2021 Články

Speciální lehokolo pro malou slečnu byla dobrá volba aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Využití výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku má po celá léta jejího konání jeden neměnný projekt. I když se jeho název mohl mírně pozměnit, účel je stále stejný. Jde o poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace. Pod pojmem materiální pomoc se ukrývá nespočet možností. Může jít o školní pomůcky, pračky či ledničky, potraviny, léky, zdravotní postele a matrace, pomůcky kompenzační či rehabilitační. A o sportovní kompenzační pomůcku, usnadňující pohyb, právě tady šlo. 

Díky šikmé zvedací plošině může Ondra nejen na zahradu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
18. listopadu 2021 Články

Díky šikmé zvedací plošině může Ondra nejen na zahradu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku. Projekt, díky němuž může zlínská Charita poskytnout materiální pomoc lidem k překlenutí nastalé obtížné životní situace. Mezi priority se řadí spolufinancování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které nejsou v plné výši hrazeny z veřejných zdrojů. Tentokrát jde o pomoc Ondrovi. Na nohy a do života.

Průmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá
10. listopadu 2021 Články

Průmyslové odvlhčovače pro Zlínsko aneb ´tříkrálovka´pomáhá

V oblasti Zlínsko se opakuje zvýšené množství srážek a s tím zatopení či vytopení nemovistostí, především rodinných a bytových domů. V roce 2020 byla situace tak nepříznivá, že vysoušeče vlhkosti, které má Charita Zlín k dispozici k zapůjčení, nebyly zdaleka dostačující. I to byl jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto realizovat tento záměr.

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
2. listopadu 2021 Články

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích byla založena paní hraběnkou z Blümegenu v roce 1781. Ta povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do roku 1951, kdy nemocnice nuceně přešla pod Okresní nemocnici ve Zlíně a sloužila pacientům s plicním onemocněním. V roce 1993 tu Milosrdní bratři obnovili svou činnost. Díky nutné restrukturalizaci je zde více než 20 let Léčebna dlouhodobě nemocných s pětašedesáti lůžky. To s sebou nese nekončící investice, na kterých se podílí i Charita Zlín. 

Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
29. září 2021 Články

Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021 aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Klíč otevřel dveře Centra Veronica Hostětín, které pořádá už několik let psychorehabilitační pobyty pro osoby se spinální svalovou atrofií. Ten nedávno ukončený podpořili mimo jiné i ti, kdo přispěli do letošní virtuální Tříkrálové sbírky na Zlínsku. Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2021, což je přesný název zlínského záměru, byl ve dvou turnusech realizován během letních prázdnin přímo v centru, v Bílých Karpatech. "Osoby s dystrofiemi, potažmo rodiny, podporujeme dlouhodobě. Letní pobyt jsme spolufinancovali podruhé. Oceňuji všechny organizátory tohoto smysluplného projektu," řekl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.

Každá koruna pomáhá. I ta z tříkrálové online sbírky koledující Charity Zlín
1. února 2021 Články

Každá koruna pomáhá. I ta z tříkrálové online sbírky koledující Charity Zlín

Pokladničky jsou již několik dnů rozpečetěny, nicméně až do konce dubna mohou ještě ti, kteří se chtějí zapojit do pomoci potřebným na Zlínsku, vložit do tříkrálové sbírky jakoukoliv finanční částku. Darovat je možné bankovním převodem se zlínským variabilním symbolem, online platbou, DMS. Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky? Opakující se, ale i nové projekty: Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (foto) • Průmyslové odvlhčovače pomáhají • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi.

Zlínské kasičky rozpečetěny. Ukrývaly více než 55 kilo mincí a 630 metrů bankovek
29. ledna 2021 Články

Zlínské kasičky rozpečetěny. Ukrývaly více než 55 kilo mincí a 630 metrů bankovek

Všechny (ne)putovní pokladničky letošní tříkrálové sbírky, které byly zapečetěny zlínskou Charitou, jsou otevřeny. Dárci si během ledna našli cestu ke kasičkám ve svatostáncích, prodejnách, úřadech, našli si cestu i ke kasičce virtuální. Svými finančními dary sdělili, že Charitě Zlín důvěřují, že jim není lhostejný osud těch, kterým nezisková organizace pomáhá. 

"A přispějete na chudobné?" zeptalo se děvčátko koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku
22. ledna 2021 Články

"A přispějete na chudobné?" zeptalo se děvčátko koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku

Že by Vás ani nenapadlo, že letos uvidíte téměř pět desítek králů na jednom místě? Tak tady jsou! Děti, teda kingové, ze zlínské Mateřské školy Slovenská 3660 (Delfínek). Vše začalo tematickými dny Na Tři krále o krok dále už v prvním týdnu nového roku a skončilo čtvrtým lednovým pátkem. To se děti, pedagogové a koordinátorka Tříkrálové sbírky na Zlínsku, setkali v zasněžené zahradě školy, aby si předali (ne)koledující kasičku. Tu děti v čase konání sbírky opatrovaly. 

"Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím," řekl zlínské asistence starší muž
17. ledna 2021 Články

"Tříkrálovka? Jediná sbírka, které věřím," řekl zlínské asistence starší muž

Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že tomu bude v roce 2021 jinak. Nicméně i přesto, že se letošní tříkrálová sbírka musela primárně přepnout do světa virtuálního, tu a tam se odehrává něco opravdového. O jednom takovém skutečném, silném prožitku, vypověděla paní Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín: