Střípky z Tříkrálové sbírky

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální
13. ledna 2021 Články

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou aktivitou v zemi. Každoročně vychází do ulic tisíce malých i velkých králů, aby do zapečetěných kasiček koledovali pro potřebné, jimž Charita Česká republika pomáhá. Pandemická situace v naší zemi ovšem dala stopku tradiční sbírce klasickou formou. Protože tak koledující skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů zůstaly v prvních dnech nového roku na startovní čáře, zastoupili je nejen králové virtuální, ale i (ne)koledující pokladničky, které neputují dům od domu, byt od bytu, ale zvou dárce k sobě. 

Tři králové přicházejí. Cestou je provází hvězda
8. ledna 2021 Články

Tři králové přicházejí. Cestou je provází hvězda

Je sobota tříkrálového týdne. Ulice jsou plné skupinek tří dětí, vždy v doprovodu jedné dospělé osoby. Jsou to králové, kteří přinášejí lidem Boží požehnání, radostnou zvěst, naději. Uprostřed zlínského sídliště se line vůně jitrniček a jelítek, významné osobnosti města příchozím rozlévají prdelačku. V plném proudu je i festivalová hudební produkce. Na pódium přichází už třetí kapela. Na opačné straně města o něco větší tři králové, vedeni hvězdou, vítají návštěvníky zlínského Divadla Scéna. S koledou na rtech ... Tak nějak to mělo být. Ovšem v důsledku pandemie z toho letos není nic! Opravdu nic?

Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků
6. ledna 2021 Články

Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků

Mezi tradice spojené s Tříkrálovou sbírkou patří setkání králů s hejtmanem Zlínského kraje. Letošní pravidla sbírky, vydaná v důsledku pandemické situace, ovlivnila i tuto návštěvu. A tak ne tři, ale jeden, ne s kasičkou, ale s dary. Cukrem a kapesním kalendáříkem, se vydal na pouť jeden z králů. Neopomenul vzít posvěcenou křídu, aby mezi prvními byla symbolem C†M†B†2021, označena právě budova Zlínského kraje. "U písmenek se nejedná o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto domu," vysvětluje přítomný královský vyslanec. Ten to za ta léta už musí vědět. Poprvé totiž koledoval v roce 2000 a od té doby ani jednou zlínskou koledu nevynechal!

"Osobně nepřijdeme. Zpíváme Vám online," vzkazují králové ze zlínských Lužkovic
4. ledna 2021 Články

"Osobně nepřijdeme. Zpíváme Vám online," vzkazují králové ze zlínských Lužkovic

Je těžké přijmout, že letos při tradiční Tříkrálové sbírce nepředají králové osobně požehnání, že se nepotkají koledníci a dárci, že nebudou k vidění rozzářené oči, vzájemné úsměvy, radost. Je těžké smířit se s tím, že tentokrát skutečně největší dobrovolnická aktivita v zemi běží jinak, než je obvyklé, že koleda je pouze online. Pak se v onom virtuálním čase objeví upřímný pozdrav, pozdrav všem dobrým lidem. A v tom se do nejedné tváře vloudí úsměv, tělem proběhne radost, oči se rozzáří ...

Tříkrálový leták v poštovní schránce domácností. Ne vše, co je psáno, je dáno
2. ledna 2021 Články

Tříkrálový leták v poštovní schránce domácností. Ne vše, co je psáno, je dáno

Každým rokem je veřejnost na přelomu kalendářního roku informována o akturální Tříkrálové sbírce prostřednictvím letáků do poštovních schránek, jejichž distribuci zajišťuje externí roznosová agentura. Každá domácnost tak má základní údaje ke koledě nejen od hlavního organizítora, tedy Charity Česká republika, ale především od místní charity, ve zdejších končinách CHARITY ZLÍN. Tiskovina je ovšem připravována již v letních měsících, tedy půl roku před tím, než ji lidé dostanou do rukou ...

Tři králové zazvoní už první sobotu nového roku. I na Zlínsku jen virtuálně
29. prosince 2020 Články

Tři králové zazvoní už první sobotu nového roku. I na Zlínsku jen virtuálně

„A to jako králové letos nebudou chodit?“ položila dotaz starší elegantní dáma. Oči se jí zaleskly. Žije sama. Před nedávnem ovdověla a i když jí zdraví dovoluje nebýt pouze se čtyřmi zdmi, dění kolem na ni, stejně jako na většinu lidí, dopadá. I proto je za každou aktivitu, každou ´normálnost´, vděčná. Na položenou otázku je slušné odpovědět. A tak tedy: Králové skutečně nový rok neotevřou tak, jak jsme zvyklí, jak se již stalo tradicí. Dvacátý první ročník (na Zlínsku o rok více) koledování je jiný.

Edukační boxy. Bezpečné místo pro výuku i snění a hry aneb ´tříkrálovka´pomáhá
7. října 2020 Články

Edukační boxy. Bezpečné místo pro výuku i snění a hry aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Žáci s poruchou autistického spektra mají svá specifika a individuální potřeby - modelový příklad člověka s diagnosou autismu neexistuje. To  dobře vědí v Základní škole Zlín, Mostní, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zvýšení komfortu výuky byly tři třídy vybaveny celkem čtyřmi edukačními boxy, které jsou určeny právě žákům s poruchou autistického spektra.  

Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´pomáhá
5. října 2020 Články

Lepší budoucnost pro chlapce z bulharské chudinské čtvrti aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko, 2020. To je přesný název jednoho z projektů, který je letos realizován z výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku. "Díky vaší podpoře a pomoci mohou kluci bydlet přes týden u nás a žít tak v úplně jiném a podnětném prostředí. V prostředí, které je pro nás samozřejmostí, ale pro ně neznámé nebo nedosažitelné. Vidíme ohromné výsledky, kterých kluci dosahují díky přístupu ke vzdělání a novému zázemí," napsal ředitel Salesiánského střediska Dona Bosca v bulharském Kazaniaku.

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá
24. srpna 2020 Články

Odborné poradenství s akreditací pro služby oddlužení více nablízku aneb ´tříkrálovka´pomáhá

Tříkrálová sbírka obnovuje tradice Tří králů, kdy se veřejnost může podílet na charitativní práci a tím pomoci nejpotřebnějším. Všechny finance získané v době sbírky jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány: 65 % farní charity, resp. organizátor skupinek; 15 % projekty diecézní charity, v našem případě olomoucká; 10 % dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí, 5 % celostátní projekty Charity ČR a 5% zákonem povolené režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři ze svých 65 % ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc potřebným a charitám při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy. 

SMÁci na letním psychorehabilitačním pobytu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá
3. srpna 2020 Články

SMÁci na letním psychorehabilitačním pobytu aneb ´tříkrálovka´ pomáhá

Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi (podpora rodin). To je název projektu, který byl během července realizován mimo jiné díky všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2020. Osoby s dystrofiemi, potažmo i jejich rodiny, podporuje zlínská Charita dlouhodobě. Proto oslovila pořadatele letního psychorehabilitačního pobytu s nabídkou pomoci a vyzvala je k podání žádosti o finanční podporu. A jak to dopadlo, napsala paní Maruška Vaněčková: "Posílám pozdrav i pár foteček z našich dvou úžasných táborů. A že opravdu byly. Pro mne, i prý pro děti. A to je pro nás ta největší odměna! Opravdu moc a moc děkujeme za tak obrovskou částku. Moc si Charity Zlín vážím."