Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Zdravotní sestry mají respekt paní Marcely Šimíkové

Zdravotní sestry mají respekt paní Marcely Šimíkové

Ošetřovatelky jsou zde pro pacienty, kteří jejich pomoc potřebujíJsem již šest let na invalidním vozíku a celou tu dobu mi pomáhají sestřičky. Plně si uvědomuji, jak je jejich práce náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. My pacienti nejsme vždy v dobrém rozmaru. A přes to jsou sestřičky vždy milé, ochotné a snaží se pomoci. Vidím na nich nefalšovanou radost z každého sebemenšího pokroku, který udělám. Sestry si právem zaslouží můj respekt a hlavně velký dík za svou práci a přístup. Marcela Šimíková

Dopis paní Marcely Šimíkové adresovaný řediteli Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK