Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Královské dary pomáhají, tříkrálová sbírka je u nás zmiňována celoročně

Královské dary pomáhají, tříkrálová sbírka je u nás zmiňována celoročně

Tělesně postižené šestileté dívence pomáhá pohybová terapie zajišťující stabilizaci a trénování svalů, pohybů končetin a dalších částí těla. Díky příspěvku ze sbírky ve výši 10.000 korun může terapii pravidelně odebírat. Děkujeme králům i dárcům!
Jste to právě vy, kdo také pomoc potřebují? Či je to někdo z Vašeho okolí? Ozvěte se nám. Během celého roku je námi v regionu Zlínsko realizována tak zvaná přímá pomoc potřebným, kdy z výtěžku sbírky velkou část poukazujeme na materiální pomoc například právě rodičům dětí s tělesným postižením.

Co je to ´přímá pomoc´ potřebným prioritně v regionu Zlínsko

  • postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; 
  • samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; 
  • chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny;
  • těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; 
  • starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací

Zpráva ke sdílení na facebooku zlínské Charity

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK