Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Svatý Josefe, buď nám nablízku svou mocnou přímluvou

Svatý Josefe, buď nám nablízku svou mocnou přímluvou

Svatý Josef Dělník, patron Charity Zlín

"Patronem Charity Zlín je svatý Josef Dělník, jako výraz hluboké úcty před prací zaměstnanců, jež umožňuje v rámci možností důstojný život velkého množství lidí," Vlastimil Vajďák, ředitel zlínské Charity.

 

V minulém roce bylo v zahradě pečovatelské služby a centra denních služeb pro seniory vytvořeno zákoutí ke ztišení s obrazem svatého Josefa Dělníka, patrona zlínské Charity. Často se při procházkách zahradou pracovníci s uživateli centra u něj zastavují. Jeden z uživatelů si jej ale přece jen oblíbil o trochu více. A tak, i když má potíže s chůzí, chodí svatého Josefa Dělníka ráno pozdravit. Když jsem se ho ptala, co všechno svému oblíbenému světci po ránu říká, odpověděl mi: „Děkuji mu za to, že jsem se ráno probudil, že mohu navštěvovat Domovinku, děkuji mu za všechny ty, kteří se mnou v centru jsou. Děkuji mu za všechny, kteří se o nás s láskou starají a za své přátele, se kterými se, každý den, tady setkávám.“ Kéž by si každý z nás ve stáří uchoval tak radostný pohled na svět. Kéž by každý z nás uměl tak krásně děkovat za to, co den nabízí.

Když byl zmiňovaný uživatel v nemocnici, připomínala jsem svatému Josefovi Dělníkovi, aby ho také navštěvoval a pomohl mu vrátit se za námi. Svatý Josef, kterému Bůh svěřil svého Syna, aby o něj na zemi pečoval, byl našemu uživateli jistě stále nablízku. Ten před časem nemocnici již opustil a je opět s námi, z čehož máme velkou radost my i on.

Svatý Josefe, buď nám nablízku svou mocnou přímluvou.

+Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín

 Zákoutí ke ztišení v zahradě

Z modliteb ke svatému Josefovi Dělníkovi

Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce.

Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, s kající myslí

a na usmířenou za své četné hříchy. Abych dával přednost povinnostem

před vlastními zálibami, abych pracoval se srdcem vděčným a radostným

a považoval za čest, že vlohy, které mi Bůh dal, mohu užívat při své činnosti

a zdokonalovat je.

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem, trpělivě a poctivě podle svých sil

a nelekal se únavy ani obtíží. Zvláště mi však připomínej, abych pracoval s čistým úmyslem a pamatoval,

že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, z nadání, kterého jsem nevyužil,

z každého dobrého skutku, který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat.

A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.

Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! Vše podle tvého příkladu, svatý Josefe! To buď mým heslem. Amen.

Bože, Stvořiteli světa, podle Tvé vůle je úkolem lidského pokolení obdělávat zemi

a rozvíjet své schopnosti prací;

prosíme Tě, pomáhej nám, ať podle příkladu a pod ochranou svatého Josefa poctivě konáme, co přikazuješ,

a dosáhneme toho, co slibuješ. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,

neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen"

Zdroj modlitby: http://catholica.cz/?id=1321

Související akce

Charita Zlín, dvacet pět roků (30. 4. 2016, 18:00 — 1. 5. 2016, 11:00)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK