Vlastimil Vajďák: Na vytváření klidu a pohody se může podílet každý z nás
1. prosince 2021 Články

Vlastimil Vajďák: Na vytváření klidu a pohody se může podílet každý z nás

Pro rodiny, samoživitele, nemocné, seniory, maminky s dětmi ..., zkrátka pro všechny, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, je tady už 30 let Charita Zlín. Rozhovor pro prosincové vydání měsíčníku Magistrátu města Zlína, Magazín Zlín, poskytnul ředitel Charity Zlín, pan Vlastimil Vajďák.

Vlastimil Vajďák: Na vytváření klidu a pohody se může podílet každý z násVlastimil Vajďák: Na vytváření klidu a pohody se může podílet každý z nás

Magazín Zlín je oficiálním měsíčníkem Magistrátu města Zlína. Vychází v nákladu 38 000 výtisků a je zdarma distribuován do všech domácností ve Zlíně a jeho místních částech. Velké poděkování za zveřejněný rozhovor.