Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba

Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba

Kde nás najdete

Adresa

Zálešná I/4057, Zlín 76001

Provozní doba

dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta

 • nepřetržitě
 • 7:00 - 15:30 hodin informace, pracovní dny 
Oblast působnosti

umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí v době, kdy jejich zdravotní stav není příznivý, čímž jsou zachovány sociální vazby na své okolí

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ

vedoucí služby
Tel.: 737 203 357 E-mail: %hAkO85j-lBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba

Typ služby
Domácí zdravotní péče (ošetřovatelská péče CHOS)

Poskytovatel
Charita Zlín

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
terénní

Zásady

 • důstojnost
 • úcta, emaptie, ochota
 • odbornost a profesionalita
 • indiiduální přístup
 • vzájemná důvěra
 • pocit bezpečí

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny

Další informace

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí péče

umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby, žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť emocionálních a sociálních vazeb na své okolí.

Domácí péče, plně hrazená zdravotní pojišťovnou, je indikována lékařem 

 • ošetřujícím, kterého měl nemocný za své hospitalizace, na dobu nejvýše 14-ti dnů
 • praktickým, na dobu pro ošetřování nutnou, většinou několik měsíců

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je všeobecná zdravotní sestra 

 • způsobilá v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály

Časový rozsah ošetřovatelské služby, domácí péče

 • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
  • nepřetržitě
 • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 7:00 - 15:30 hodin 

Území poskytování zdravotní péče

 • město Zlín vč. mětských částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho městské části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová a obce (do 10 km) Bohuslavice u Zlína, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice nad Dřevnicí. 

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Tereza

 • připomínka 5.září; úmrtí v roce 1997
 • patronka nemocných, chudých a trpících

"Tereza je osobnost, konající činy v době, kdy jsme přicházely do praxe," Soňa Jarošová, vedoucí služby

Hospicová péče v domácím prostředí pacienta

Střípky z činnosti ošetřovatelské služby, domácí péče

Charitní ošetřovatelská služba, domácí péče, ve fotografii

Odkazy