Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Patří vám velké díky, napsal uživatelův syn pečovatelkám

Patří vám velké díky, napsal uživatelův syn pečovatelkám

Chtěl bych poděkovat touto cestou pracovníkům Charity Zlín za péči, kterou poskytovali mému 90-ti letému otci. Naší rodině, která se o něj v jeho domácím prostředí starala, jste poledním docházením velmi odlehčili od našich každodenních činností. Za to vám patří velký dík. Rozhodně vaši organizaci můžeme doporučit všem našim známým, pokud se dostanou do podobné situace. Zdeněk Gargulák

Patří vám velké díky, napsal uživatelův syn pečovatelkám

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK