Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Uživatele pečovatelské služby nejvíce těší ochota pečovatelek

Uživatele pečovatelské služby nejvíce těší ochota pečovatelek

Trvale nás zajímá, jak jsou uživatelé spokojeni ... s Charitní pečovatelskou službou

Do dotazníkového šetření, ve kterém se mohli uživatelé vyjádřit ke kvalitě služby, projevit svoji (ne)spokojenost, se zapojila více než polovina oslovených osob. Dotazník obsahoval jedenáct položek, téměř u všech měli uživatelé prostor k individuálnímu vyjádření. Názorů uživatelů, které slouží ke zkvalitňování služby, si velmi vážíme.

Otázky dotazníkového šetření se věnovaly informovanosti uživatelů, spokojenosti či nespokojenosti se službou, přístupu a hodnocení pracovníků pečovatelské služby.

Co každou službu hodně zajímá, je zdroj informace o službě a také, zda by stávající uživatelé danou službu doporučili svým známým, pokud by i oni byli v nepříznivé situaci.

Co se týká zdrojů  informací u polovin respondentů jde o rodinu a přátele, dalším nejčastějším místem, kde byli informováni je praktický či ošetřující lékař. Zlomek pak tvoří registr sociálních služeb, média, internet. Co se týká otázky ke spokojenosti, všichni volili jednu z variant velmi spokojeni nebo spokojeni. V prostoru pro komentáře se vyskytla, mimo jiné, odpověď: „Vaše služba je velmi kvalitní, pracovnice jsou příjemné, ochotné a svědomité.“ Na další bod, týkající se pracovníků, byl uveden komentář: „„Jsem spokojena s přístupem pracovnic. Pracovnice jsou milé a ochotné. Obdivuji je, kolik toho musí zvládnout během směny. Zasloužily by si lepší ohodnocení.“ Mezi odpověďmi se nejednou vyskytla pochvala, pochopení pro náročnou práci, ale také postesknutí uživatele, který vnímá nedostatek pracovníků v oboru. A zda by službu uživatelé doporučili? Bez rozpaků by to učinilo 86% z dotázaných.

Uživatelé měli možnost vyjádřit také svůj názor, co jim vyhovuje ve službě méně a co by mohlo být zdrojem jejich případné nespokojenosti. Zde vyčnívala odpověď jedné uživatelky: „Nenaplňujete moje potřeby, protože nechodíte v noci.“ Obdobou byla připomínka, týkající se času dojezdu pečovatelky, který může být ovlivněn jednak dopravní situací, ale často i nenadálou komlikací u předcházejících uživatelů: „Paní pečovatelka už třikrát přijela o pět minut později." 

A jak využili respondenti v dotazníku prostor pro sdělení jakékoliv připomínky,  pochvaly, námětu k řešení?

„Vážíme si vašich pečovatelek, jejich přístupu a ochoty a oceňujeme s díkem služby, které zatím využíváme.“

„Všem pracovnicím moc děkuji, protože bez vaší pomoci si nedovedu představit život naší rodiny.“

„Vaši službu využíváme dlouhodobě (od roku 2010) a jsme spokojeni, moc děkujeme.“

„Některé pečovatelky jsou  maximálně ochotné.“

„Pro zdravotní stav své maminky si ani nedovedu bez pomoci Charity Zlín představit své dny.“

„Chválím jídelny, velká čistota, útulno, pracovnice v kuchyni výborná.“

„Všem děkujeme za péči a ochotu.“

„Jsme velmi spokojení s pečovatelkami i se sociální pracovnicí.“

„Jsem spokojená, když něco potřebuji, vždy se smažíte mi vyhovět.“

Je povzbuzující a velmi příjemné číst a následně vyhodnocovat takovéto odpovědi. Velmi si vážíme skutečnosti, že uživatelé, převážně starší senioři, mnohdy ležící, jsou ochotni sdělit své pocity, vyjádřit svoji (ne)spokojenost s poskytovanou službou. Jejich slova chvály jsou motorem, který nám říká, že se nesmíme zastavit. A opět se potvrzuje několikrát řečené: „Jde o práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním".

Velké poděkování všem, kteří se na realizaci služby podílejí!

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je uloženo ve službě.

Charitní pečovatelskou službu Zlín finančně podporuje Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, statutární město Zlín a dárci.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK