Adresář

Odborné sociální a dluhové poradenství

Tel.: 739 245 973, 739 245 974
Zálešná I/4057, Zlín, 760 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana STROUHALOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Občanská poradna Charity Zlín

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální poradenství uživatelům, kteří se na službu obrátí. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace, nikoliv za uživatele situaci řešit. Intervence je vždy posuzována podle osoby uživatele a míry jeho soběstačnosti či samostatného jednání. Ve vztahu k uživateli je kladen maximální důraz na individuální přístup. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Občanská poradna přispívá k rozvoji občanské společnosti, podporuje v lidech osobní zodpovědnost a aktivní zájem o řešení jejich problémů.

Služba, realizovaná od roku 2006, naplňuje své poslání a cíle

 • pomáhá zdarma všem lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, postižení, náboženského vyznání, sexuální orientace, politické příslušnosti a světonázorové orientace
 • reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové situace v životě občanů
 • směruje občany při řešení dluhové pasti
 • poskytuje služby v oblasti oddlužení (akreditace dle §418d odst.1 insolvenčního zákona)
 • zajišťuje potravinovou či materiální (ošacení) pomoc 
 • nabízí pomoc i při řešení obecných problémů
 • neřeší ovšem uživatelův problém za něj, ale poskytuje mu takovou oporu, která mu přispěje k nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami
 • respektuje soukromí
 • dodržuje práva uživatelů
 • zprostředkovává sociální a návazné služby
 • přichází s pomocí také do domácností uživatelů
 • podává ruku v nesnázích, a to i v případě mimořádných událostí
 • poskytuje poradenství dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění

Časový rozsah odborného poradenství

 • služba odborného poradenství v zařízení poskytovatele, tzv. ambulantní služba
  • na adrese Zlín, Zálešná I / 4057
   • pracovní pondělí, úterý, čtvrtek 09:00 – 15:00 hodin
   • pracovní úterý, pouze objednaní uživatelé 15:00 – 17:00 hodin
  • na adrese Vizovice, Palackého náměstí 365, budova místní farnosti
   • pracovní úterý, vždy třetí v měsíci 09:00 – 13:00 hodin
 • služba poskytovaná v místě pobytu uživatele, tzv. terénní služba
  • pracovní středa, pátek 09:00 – 13:00 hodin

Ke stažení

Patronem služby je svatý František z Assisi

 • památka 4.října; úmrtí v roce 1226
 • patron chudých, ekologie a ochránců přírody, ...
 • atributy: ptáci, beránek, bořící se dům, lebka, serafín, stigmata, vlk, zeměkoule, ...

"František byl vyjednavačem míru a rádcem, setkával se s těmi ´na okraji´, " Růžena Sekulová (vedoucí služby IX.2006 - XII.2016)

Střípky z činnosti odborného poradenství

Seniorský ombudsman pro občany města Zlína starší 60-ti let

Občanská poradna Charity Zlín ve fotografii

Odkazy

Finanční podpora 2021: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

logo_Zlínský krajlogo_statutární město Zlín

Finanční podpora 2020: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory E, listopad 2020) a dárci.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Jana STROUHALOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. Pavel HANKE - sociální pracovník