Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

#procpomahat. Je to přirozené

#procpomahat. Je to přirozené

První dubnový den nevíme, co nás překvapí. Aprílová legrace je ale krátkodobá. To ale není naše bytí. A my netušíme, co nás v životě čeká, s kým se potkáme, kdo nebo co nám dodá elán, či naopak nás tak zvaně vycucne. Ať už je člověk optimistou či negace jej válcují, jedno je jisté. Jsou mezi námi ti, kteří se bez podpory druhých neobejdou. 

#procpomahat ""Lidé si mají pomáhat, obdarovávat se, mít se rádi," říká paní Pavla

Je to velká pomoc, když víte, že vás někdo vyslechne a pochopí

Je to velká pomoc, když víte, že vás někdo vyslechne a pochopí

To jsou slova ženy, která již sedm let pečuje o svoji ležící matku.

Charita Zlín se pečujícím osobám věnuje prostřednictvím podpůrné skupiny od června 2015. Obvykle se sejde pět, maximálně deset osob. „Menší skupiny jsou příjemné ke vzájemnému sdílení. Je zde větší intimita, důvěra, diskrétnost. Tyto společné chvíle znamenají pro příchozí velkou pomoc, povzbuzení,“ říká Noela Frolková, pastorační asistentka. Projekt letos zlínská Charita rozšiřuje ... 

Patří vám velké díky, napsal uživatelův syn pečovatelkám

Patří vám velké díky, napsal uživatelův syn pečovatelkám

Chtěl bych poděkovat touto cestou pracovníkům Charity Zlín za péči, kterou poskytovali mému 90-ti letému otci. Naší rodině, která se o něj v jeho domácím prostředí starala, jste poledním docházením velmi odlehčili od našich každodenních činností. Za to vám patří velký dík. Rozhodně vaši organizaci můžeme doporučit všem našim známým, pokud se dostanou do podobné situace. Zdeněk Gargulák

Za vlídnost poděkovala pečovatelkám paní Ludmila

Za vlídnost poděkovala pečovatelkám paní Ludmila

Chtěla bych tímto poděkovat všem pečovatelkám, které docházely k nám a pomáhaly mi s koupáním manžela za vlídnost, ochotu a krásný lidský přístup, při své nelehké práci, ke starším lidem. Ludmila

Domovinka: Den otevřených dveří 2019

Domovinka: Den otevřených dveří 2019

Zlínská Domovinka zve veřejnost k návštěvě služby

Je jedinečná, potřebná, zajímavá, vyhledávaná, ale také pro mnohé neznámá. Kdo? Sociální služba, která nabízí denní pobyt seniorům. Těm seniorům, o než (ne)pečuje rodina či blízcí a kteří by jinak byli během dne sami, mezi čtyřmi zdmi, které velmi důvěrně znají. Služba před mnoha lety přijala docela výstižný název: Domovinka. Tak se osmělte a zmáčkněte kliku jejích dveří ...

Paní Petra poděkovala za povzbuzení, kterého se jí v azylovém domě dostalo

Paní Petra poděkovala za povzbuzení, kterého se jí v azylovém domě dostalo

Dobrý den, paní vedoucí Danielová, děkuji všem v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni, jak krásně jste se o mne starali. Po dlouhé době mne někdo vyslechl. Mohla jsem se svěřit se všemi svými starostmi. Hodně se mi ulevilo. Také jsem pochopila, jak moc mne moje děti potřebují. Vy jste mne povzbuzovali a dávali najevo, že mi věříte, že svoji situaci zvládnu. Mám za sebou první týden v domku u rodičů. Jsme spokojení. Petra a děti  

Za tříletou pomoc tatínkovi poděkovaly pečovatelce Báře jeho dcery

Za tříletou pomoc tatínkovi poděkovaly pečovatelce Báře jeho dcery

Vážená paní magistro, dovolte, abych touto cestou poděkovala pracovnici pečovatelské služby, paní Barboře Bridové. Paní Bára, jak jsme jí doma říkali, byla náš DOBRÝ ANDĚL. Od r. 2ol5  docházela  k mému těžce nemocnému otci. Vždy obětavě a na vysoké profesionální úrovni pomáhala. Nejvíce však hodnotím její lidský a empatický přístup, který se projevil zejména letos, v závěru tatínkova života, kdy byla neocenitelnou oporou celé naší rodině. Moc děkujeme. MUDr.Vlasta Valehrachová a MUDr.Ivana Valehrachová

Oběť dopravní nehody získala odškodnění i díky pracovníkům odborného poradenství

Oběť dopravní nehody získala odškodnění i díky pracovníkům odborného poradenství

Stala jsem se obětí dopravní nehody. Pachatelka se v rámci soudního řízení prostřednictvím právníka domáhala odškodnění od mé osoby i přesto, že jsem prokazatelně figurovala v rámci incidentu i soudního řízení jako oběť. Pracovníci Občanské poradny mi pomohli sepsat vyjádření k soudu, které pomohlo při soudním jednání, posloužilo i mému advokátovi při obhajobě. Nakonec jsem odškodnění ze strany pachatelky obdržela. Srdečně děkuji Občanské poradně Charity Zlín za pomoc při řešení tohoto případu. Děkuji, N.

Paní Eva poděkovala Domovince za obdivuhodný přístup k seniorům

Paní Eva poděkovala Domovince za obdivuhodný přístup k seniorům

Váš přístup k seniorům je velmi hezký, obdivuhodný. Vaše služby jsou úžasné. Opravdu nevím, jak bychom péči o maminku zvládli bez vaší Domovinky - centra denních služeb pro seniory. Maminka začala navštěvovat Domovinku v roce 2015. Zpočátku se jí moc nechtělo, byla zvyklá být sama doma. Ale pak se za vámi těšila. Nejprve docházela jedenkrát týdně, posléze každý pracovní den. Poslední dobou jste maminku i dováželi z jejího domova. Děkuji - vděčná dcera Eva Mrňová

Sliby terénním zdravotním sestrám, že se budou mít líp, zatím vyznívají naprázdno

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Tak tu máme zase MDŽ. Vzpomínáme na odvahu amerických žen, které vyšly do ulic s transparenty, aby si vybojovaly volební právo. Jistě řeknete, to už je více než stoletá historie. Ovšem ne tak úplně. Právě se několik tisíc sester pracujících v agenturách domácí zdravotní péče v naší, České republice, chystá protestovat proti novodobému zotročování. „Za poctivou práci chceme slušné platy,“ zní od sestřiček stále hlasitěji.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK