"A přispějete na chudobné?" zeptalo se děvčátko koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku
22. ledna 2021 Články

"A přispějete na chudobné?" zeptalo se děvčátko koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku

Že by Vás ani nenapadlo, že letos uvidíte téměř pět desítek králů na jednom místě? Tak tady jsou! Děti, teda kingové, ze zlínské Mateřské školy Slovenská 3660 (Delfínek). Vše začalo tematickými dny Na Tři krále o krok dále už v prvním týdnu nového roku a skončilo čtvrtým lednovým pátkem. To se děti, pedagogové a koordinátorka Tříkrálové sbírky na Zlínsku, setkali v zasněžené zahradě školy, aby si předali (ne)koledující kasičku. Tu děti v čase konání sbírky opatrovaly. 

Děti ze tříd Berušky a Sluníčka, se tříkrálovému tématu věnovaly hned z několika směrů. "Povídali jsme si o tom, kdo Tři králové byli, odkud a kam šli, co a komu nesli, jak se jmenovali. A jak to bylo v tento den kdysi dávno, jsme se podívali v příběhu z pohádek Chaloupky na vršku," napsala ředitelka školy, Bc. Hana Pröschlová. A protože ve škole své místo našla i (ne)putující kasička, děti také koledovaly: "Celým týdnem nás provázela melodie – My tři králové jdeme k vám. S ní jsme zavítali i za našimi kuchařkami, popřáli jim hodně štěstí a zdraví a poprosili je o malý dar do naší tříkrálové sbírky, kterou jsme se spolu s dětmi rozhodli připojit k poselství Tří králů a pomoci těm, kteří to potřebují. Všem, kteří již přispěli velmi děkujeme," uvedla ředitelka.

Jakmile se leden přehoupnul do druhé poloviny, bylo naplánováno předání naplněné (ne)koledující pokladničky. Děti znovu oprášily královské korunky, zopakovaly si koledu, ve zlínské Charitě zase připravili špendlíky Jsem King pro každé dítko. Návštěva to byla milá. Moc milá. Děti švitořily jedno přes druhé, doptávaly se, s radostí také sdělovaly, co všechno o mudrcích i samotné sbírce vědí: "A přispějete na chudobné?" zeptala se pětiletá Barborka koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku. Dětem zazářila očka. Teď, když do sbírky přibyla další bankovka, už mohou s uspokojením a radostí pokladničku předat. Ta bude už brzy rozpečetěna, výnos spočten a za pár měsíců mohou finance pomáhal tam, kde bude potřeba. "Věříme, že touto přímou zkušeností se děti učí, aby darování vnímaly a cítily jako zkušenost, která je správná, je součástí našeho života a že každá pomoc i malá je velká, když je pro dobrou věc," uvedla ředitelka Hana Pröschlová.

Velké poděkování mateřské škole za iniciativu. Poděkování všem, kteří děti motivují a vedou k pomoci potřebným. 

"A přispějete na chudobné?" zeptalo se děvčátko koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku"A přispějete na chudobné?" zeptala se Barborka koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku"A přispějete na chudobné?" zeptala se Barborka koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku"A přispějete na chudobné?" zeptala se Barborka koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku"A přispějete na chudobné?" zeptala se Barborka koordinátorky tříkrálové sbírky na Zlínsku

Mateřská škola se znakem Delfínka se nachází v klidné městské části Lesní čtvrť, na okraji zástavby baťových domků. V patrové budově typu rodinné vily jsou dvě třídy. Členitá zahrada, která je součástí školy, vlastní poloha a les v blízkém okolí nabízí zaměření na rozvíjení ekologické výchovy, umožňuje vycházky, pozorování a prožitkové učení v přírodě. 

Tříkrálová sbírka 2021, až do 30.dubna online = poděkování za dary bankovním převodem, virtuálně, DMS

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys