Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...
27. listopadu 2020 Články

Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...

Adventus = příchod. Příchod Vykupitele Ježíše Krista. Slavení adventu se prvně objevuje v jižní Galii koncem 4. století. Typickým je adventní věnec, symbol vítězství a královské důstojnosti, věnec jako projev úcty a radosti. Je holdem tomu, kdo je očekáván a zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Zdroj: vira.cz

Paní Milušku jsem navštěvovala několik roků. U ní doma to byla oáza klidu. Znala jsem ji od svých dětských let, jako paní vychovatelku s úžasnou trpělivostí a láskou ke svým svěřencům. Uvítala jsem možnost být jí nablízku v době, kdy už měla hodně přes osmdesát. Byla jsem ráda, že na její trpělivosti a laskavosti se čas nepodepsal.

Měla ve velké úctě práci Charity a byla vděčná za každou pomoc. Často hovořila o tom, že život je jako svíčka a že nikdo nezná, kdy ta jeho dohoří. Byla hluboce věřící a těšila se na setkání s Pánem i s těmi, kteří ji už do věčnosti předešli. Paní Miluška teď zemřela, a když jsem se s ní v duchu loučila, tak jsem si uvědomila, že naše charitní práce jsou vlastně ruce, které chrání plamínky svíček našich klientů. Činnost Charity jsou ruce, které jim dávají jistotu, že o ně bude dobře postaráno a že jim s láskou pomůžeme v jejich potřebách. Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci, uvědomte si, jak je vaše práce důležitá a potřebná. 

Požehnaný čas přeje Noela

201130_Až budete zapalovat první svíčku na adventním věnci ...

Obrázek zdroj: bilevanoce.cz

Noela FROLKOVÁ

Tel.: 731 646 933 E-mail: 9hrvRW-j-exy.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r