Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2017´

Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2017´

Peníze jsou v každém oboru lidské činnosti důležité a je to tak i u nás. Ale co je pro mě mnohem důležitější, a ne jenom pro mě, ale především pro uživatele našich služeb je to, že často společně se svojí prací přináší naši pracovníci lidem i srdce na dlani. Potom můžeme říkat, že nejen podáváme ruku v nesnázích, ale často přinášíme i trochu radosti těm, kteří jsou často ve složitých životních situacích. A to si myslím je důležitější, než peníze. Tuto nadhodnotu je proto nutné ocenit. Ocenění jsme nazvali, jak jinak, než ´Ruka podaná v nesnázích´. 

Byl jsem poučen, že cenou je objímací polštář. Cena pro letošní rok sice jenom jedna, ale každému z našich pracovníků obrazně patří kousíček onoho objímacího polštáře, protože se všichni společně podílíme na jednom díle. Z dopisu ředitele Vlastimila Vajďáka, adresovaného všem pracovníkům organizace.

Dnes, po mši svaté, konané u příležitosti každoročního adventního setkání, převzala od ředitele organizace ocenění ´Ruka podaná v nesnázích´, pracovnice pečovatelské služby, paní Dagmar Kubínová.

Oceněná je zkušená pečovatelka, která má ráda svou práci. „Paní Dáša má pro uživatele pochopení, pěkné slovo i to něco navíc – lidskost. Není pro ni problém zastoupit kolegyni, poradit té nově přijaté, či být oporou pro kolegyni tak zvaně služebně starší. Ona sama často říká, že si vůbec neumí představit, že by nepracovala jako pečovatelka,“ řekla na adresu oceněné vedoucí služby Zdeňka Vlčková.

Paní Dagmar Kubínová se od svého původního oboru diametrálně odchýlila před deseti lety, kdy ukončila rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a byla přijata na pozici pečovatelka zlínské Charity. Od prvopočátku bylo zřejmé, že se tak zvaně našla. Uživatelé ji mají rádi, vnáší do jejich domů vedle profesionálně odvedené péče pochopení, milé slovo, úsměv. Také v pracovním kolektivu má své pevné místo. Ctí charitní zásady a hodnoty, je hrdá na svoji práci, je loajální k domovské organizaci. Na otázku, zda ji někdy napadlo, opustit pečovatelskou službu odpověděla, že skutečně ani jednou.

„Vím, že každý by tuto práci dělat nemohl, ale já se ráda starám o lidi, kteří pomoc potřebují. Pečuji převážně o seniory, kteří mají nejrůznější problémy a já se vždy snažím nejen dobře vykonat požadovanou péči, úkon, ale také přinést dobrou náladu. Práce v terénu je různorodá, nejednou musím rozhodnout na místě, co je pro daného člověka vhodné. A určitě to není práce jednoduchá. Denně mne ale motivuje to, že ´mí´ klienti čekají, těší se na mne, potřebují podporu,“ řekla o sobě paní Dáša a jedním dechem dodala: „Bez naší pomoci, myslím nás, pečovatelek, by mnozí z uživatelů nemohli zůstávat doma. Vždy mne hodně zasáhne, když se zhorší zdravotní stav člověka, nebo odejde navždy.  Ale takový je život a já, abych mohla dělat tuto krásnou, naplňující a obohacující práci, se s tím musím vyrovnat.“

Gratulujeme paní Dagmar Kubínové a přejeme vše dobré

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Mše svatá v adventu. Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2017´. Ocenění je pojmenováno ´Ruka podaná v nesnázích´ Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2017´. Ocenění je pojmenováno ´Ruka podaná v nesnázích´ Dagmar Kubínová přijímá gratulaci Mons. Ivana Fišara

Charita Zlín má svého ´Pracovníka roku 2017´. Ocenění je pojmenováno ´Ruka podaná v nesnázích´. Získala jej paní Dagmar KubínováTo je zlínská Chahritní pečovatelská služba Zlín

Charita Zlín, cena pro pracovníka roku, objímací polštář Ruka podaná v nesnázích

Dopis ředitele Charity Zlín, pana Vlastimila Vajďáka, pracovníkům organizace

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK