Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Charitní pečovatelská služba hledá odborné pracovníky, profesionály

Charitní pečovatelská služba hledá odborné pracovníky, profesionály

Zn. Jde o práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním

Zaměstnanost stoupá. Nízká míra nezaměstnanosti. Konkurenční boj o kvalitní zaměstnance. Zvyšující se nástupní platy. Vedle uvedených hesel, která plní v posledních měsících média, oslovují veřejnost na každém kroku i billboardy spousty zaměstnavatelů. Ti slibují novým pracovníkům benefity, mimořádné odměny, třinácté platy, ba dokonce nemalé náborové příspěvky.

Poskytovatelé sociálních služeb v tomto případě stojí tak trochu za rohem. Seč nabízejí, co jim jejich situace umožňuje, nemohou nadnárodním obchodním řetězcům, velkým místním i zahraničním firmám, konkurovat. A zájemců o sociální služby, tedy těch, kteří oporu druhých potřebují, stále přibývá. A to je i důvod, proč zlínská Charita, respektive Charitní pečovatelská služba Zlín, hledá nové odborné pracovníky, profesionály pro terénní přímou péči. Pracovníky, kteří poskytnou klientům maximální pomoc a podporu v jejich nepříznivé situaci a svoji práci berou jako poslání. „Pečovat o seniory či osoby se zdravotním postižením není snadné. Právě naopak. Jde o práci těžkou, záslužnou, dělanou srdcem. Práci, díky níž mohou, především starší občané, setrvávat v domácím prostředí, se svými blízkými, což má velmi příznivý dopad na jejich psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém,“ říká Zdeňka Vlčková, vedoucí pečovatelské služby.

Charitní pečovatelská služba Zlín poskytuje péči vybraným cílovým skupinám od roku 1991. Za tu dobu poskytla základní úkony tisícovkám potřebným, převážně seniorům se sníženou soběstačností. Terénní pracovnice za ta léta urazily desetitisíce kilometrů, ať už pěšky, hromadnou dopravou, či automobily. Ročně služba v terénu uskuteční více jak třicet tisíc návštěv u uživatelů, kde pečovatelky provedou téměř sto tisíc úkonů a stráví tam statisíce minut zajištěním tzv. základních činností, jako je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při oblékání, prostorové orientaci), pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy (příprava a podání jídla, dovoz a donáška teplé stravy do domácnosti uživatele, pro zdatnější uživatele možnost stravování se v jídelnách pro seniory a osoby se zdravotním postižením – ambulantní pečovatelská služba) i chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky, praní, žehlení).

Více informací k pečovatelské službě: Mgr. Zdeňka Vlčková, tel.: 737 736 154

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK