Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Darovat krev znamená dát kus sebe sama proto, aby druhý člověk mohl žít

Darovat krev znamená dát kus sebe sama proto, aby druhý člověk mohl žít

Charita Zlín, organizace zabývající se téměř třicet let sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, si před pěti lety za svého patrona zvolila svatého Josefa Dělníka, jako svoji oporu a posilu v nejrůznějších životních situacích. U příležitosti nezávazné památky světce, ochránce všech pracujících, otců, rodin a církve, která je každoročně 1. května, vyzývá organizace širokou veřejnost: Darujte krev s Charitou Zlín.

Darujte krev s Charitou Zlín 

koná se u příležitosti památky sv. Josefa Dělníka, patrona organizace, za podpory Římskokatolických farnostmi děkanátů Vizovice a Zlín

záštitu převzal vizovický děkan Vít Hlavica: „Matka Tereza často opakovala, že to, co dělá pro druhé, je jen kapka v oceánu. Ale zároveň ví, že by ta kapka v oceánu chyběla. Nezáleží na množství. Všichni máme co rozdávat, sdílet a čím přispět. Pokud to bude několik kapek naší krve, pak v oceánu pomoci a milosrdenství najdou své místo.“

a zlínský děkan Kamil Obr: „Ježíš řiká: ´Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti.´ (Jan 10,10) Není možné mluvit o plnosti křesťanské lásky, bez povšimnutí si nejzákladnějších potřeb bližního. A základní potřebou člověka je život sám.

Darovat krev znamená dát kus sebe sama proto, aby druhý člověk mohl žít."

Charita Zlín, organizace zabývající se téměř třicet let sociální, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, si před pěti lety za svého patrona zvolila svatého Josefa Dělníka, jako svoji oporu a posilu v nejrůznějších životních situacích. U příležitosti nezávazné památky světce, ochránce všech pracujících, otců, rodin a církve, která je každoročně 1. května, vyzývá organizace širokou veřejnost: Darujte krev s Charitou Zlín.

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. Pracovníci pomocnou ruku podávají seniorům (pečovatelská služba, centrum denních služeb), pomáhají osobám v krizi (odborné sociální poradenství), podporují rodiny (azylové ubytování), starají se o zdravotně znevýhodněné (domácí zdravotní a hospicová péče). V ročním průměru zlínská Charita zaměstnává na šest desítek pracovníků, přičemž průměrný přepočtený úvazek téměř neklesá pod číslo čtyřicet dva. Z toho v tak zvané přímé péči sociálních služeb je téměř 29 přepočtených úvazků, v domácí zdravotní a hospicové péči jde pak o šestnáct všeobecných zdravotních sester ať už v hlavním, či vedlejším pracovním poměru.

Proč zrovna darováním krve si připomíná organizace svého patrona a co s takovým darem mají společného sociální služby, je otázka na ředitele zlínské Charity: „Co mají společného? Překvapivě mnoho. Tak jako nemůžeme vyloučit, že kdokoliv z nás, nebo našich blízkých, bude potřebovat krev, tak také nemůžeme vyloučit, že někdo z nás, nebo našich blízkých, bude potřebovat sociální služby. Myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když prohlásíme v obou případech, že nemluvíme o tom, jestli ta situace nastane jako spíš kdy,“ říká Vlastimil Vajďák a dodává: „A tak, jako se hluboce klaním před prací kolegyň a kolegů v sociální oblasti, protože se občas stává, že pokud neposkytnou službu oni, nikdo další, kdo by tuto službu poskytl už není, tak se hluboce klaním i před všemi dárci krve, protože když nedarují krev oni, není už  nikdo další, kdo by ji daroval.“ Proto také všichni pracovníci a přátelé, kteří jsou připraveni se do výzvy zapojit věří, že se při darování krve setkají s několika desítkami statečných, ať už půjde o pravidelné, či premiérové dárce a také v to, že je tímto založena další z mnoha tradic místní neziskové organizace.

Aktuální informace pro dárce krve: https://1url.cz/FMs8N

Pavla Romaňáková, projektová manažerka 

Související akce

Darujte krev s Charitou Zlín (29. 4. 2019, 06:00 — 29. 4. 2019, 09:00)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK