Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
21. července 2022 Články

Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

V pečovatelské službě se snažíme o to, aby lidé se ztrátou soběstačnosti mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Je to činnost plná neustálých změn. Moc si vážím práce pečovatelek. Mimochodem, ony nikdy neví, co je čeká za dveřmi uživatele, ale musí si vždy umět poradit. je to práce náročná. Ale krásná. 

Charita Zlín každoročně vydává Výroční zprávu, která mapuje činnost neziskové organizace v daném kalendářním roce. Ta s letopočtem 2021 svým obsahem nastiňuje smysluplnost poskytovaných služeb ...

Dělám práci, která má smysl. Pětatřicet let

Určitě jsem jako mladá nepřemýšlela o tom, že budu pracovat v sociálních službách. Nicméně v srpnu 1987 jsem nastoupila do Ústavu sociální péče pro děti a mládež v Jaroslavicích jako vychovatelka. O dva roky později jsem založila a dvě desetiletí vedla nynější Hrádek, organizaci pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku. Neuměla jsem si představit, že bych dělala něco jiného. Ale člověk míní a Pán Bůh mění. Dostavila se touha zkusit něco nového. Po 22 letech v jedné organizaci  přišla změna a já začala pracovat jako vedoucí domova pro seniory Charity sv. Anežky Otrokovice. Změna cílové skupiny uživatelů byla pro mne výzvou. Naučila jsem se doprovázet umírající, mluvit s lidmi o konci života. A zde mi pomáhala má víra. A já čím dál víc chápala slova Matoušova evangelia: „…cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.“

Do pečovatelské služby jsem přišla na pozici vedoucí před šesti lety. Snažíme se o to, aby lidé se ztrátou soběstačnosti mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Práce zde je plná neustálých změn. Moc si vážím práce pečovatelek. Mimochodem, ony nikdy neví, co je čeká za dveřmi uživatele, ale musí si vždy umět poradit. Velmi mne překvapilo, jak odlišná je práce v pobytové a terénní službě a také to, v jak rozdílných podmínkách žijí lidé ve svých domácnostech.

Motivace pro mou práci? Kvalitní tým, spokojený uživatel, víra a rodinné zázemí.

V sociálních službách se pětatřicet let snažím prosazovat milosrdnou lásku, dělat práci, která má smysl. Mám ji nesmírně ráda. A zda se mi daří, musí posoudit jiní. Vím ale, že bez výborných týmů zanícených pracovníků tuto práci pro druhého dělat nelze. Je totiž nesmírně náročná. Ale krásná. 

Charitní pečovatelská služba Zlín, listopad 2021

Posláním Charitní pečovatelské služby Zlín je poskytnutí odborné pomoci rodinám s dětmi, osobám se zdravotním nebo tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Služba plně podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Jejím cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně poskytovat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. 

Ocitli jste se bezradní, neboť Váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo Vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně, jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín, které vzkazují: "Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let."

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Mgr. Zdeňka VLČKOVÁ

vedoucí služby
Tel.: 737 736 154 E-mail: g_rx1Z2n7-xy.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r