Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků
6. ledna 2021 Články

Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků

Mezi tradice spojené s Tříkrálovou sbírkou patří setkání králů s hejtmanem Zlínského kraje. Letošní pravidla sbírky, vydaná v důsledku pandemické situace, ovlivnila i tuto návštěvu. A tak ne tři, ale jeden, ne s kasičkou, ale s dary. Cukrem a kapesním kalendáříkem, se vydal na pouť jeden z králů. Neopomenul vzít posvěcenou křídu, aby mezi prvními byla symbolem C†M†B†2021, označena právě budova Zlínského kraje. "U písmenek se nejedná o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto domu," vysvětluje přítomný královský vyslanec. Ten to za ta léta už musí vědět. Poprvé totiž koledoval v roce 2000 a od té doby ani jednou zlínskou koledu nevynechal!

„Vážím si toho, že se sídlu Zlínského kraje a všem jeho občanům dostalo tříkrálového požehnání, které má v letošním roce ještě daleko větší hodnotu vzhledem k tomu, co nyní prožíváme a co ještě zažívat budeme. Velmi děkuji všem, kdo tuto sbírku organizují v tak komplikovaných podmínkách, aby přinesli pomoc a naději těm, kdo ji nejvíce potřebují," řekl hejtman Radim Holiš.

Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků Jeden za všechny. Zlínský hejtman přivítal zástupce koledníků

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti. Kardinál Miloslav Vlk, primas český a Jan Graubner, metropolita moravský zdroj Arcidiecézní charita Olomouc

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys