Když se klienti postaví na vlastní nohy, je to radost. Výroční zpráva Charity Zlín 2021
20. července 2022 Články

Když se klienti postaví na vlastní nohy, je to radost. Výroční zpráva Charity Zlín 2021

Když jsem stála poprvé přede dveřmi našeho ´azyláče´, říkala jsem si, jaké příběhy se za dveřmi jednotlivých bytovek asi skrývají. Logicky, jak jsou různí lidé, tak i uživatelky k nám dovedly různé životní situace – ztráta partnera, dluhy, neznalost jiného způsobu života, než jaký zažily v dětství. Nicméně, mé představy se často rozcházely s realitou.

Charita Zlín každoročně vydává Výroční zprávu, která mapuje činnost neziskové organizace v daném kalendářním roce. Ta s letopočtem 2021 svým obsahem nastiňuje smysluplnost poskytovaných služeb ...

Když se klienti postaví na vlastní nohy, je to radost

Jako dítě jsem vyrůstala na vesnici, v učitelské rodině a bylo jaksi samozřejmé, že kdokoli s čímkoli potřeboval pomoct, učitel pomohl, poradil, podpořil. A tak se nějak stalo, že i moje volba budoucího povolání směřovala do oblasti školství.

Postupem času, kdy jsem cítila potřebu se posunout někam dál, jsem se rozhodla pro studium sociální pedagogiky. Při tomto studiu jsem se víc začala zajímat i o problematiku matek s dětmi, které se ocitly v ne zrovna příznivé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení. V tu dobu mne oslovila vedoucí Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín a nabídla mi možnost blíže se seznámit s touto prací. Nabídku jsem využila a po studijní praxi, když jsem byla oslovena, abych se zapojila do pracovního kolektivu, jsem toto využila. A jsem zde již skoro patnáct let.

Když jsem stála poprvé přede dveřmi našeho ´azyláče´, říkala jsem si, jaké příběhy se za dveřmi jednotlivých bytovek asi skrývají? Věřte, jsou různé. Tak, jak jsou různí lidé, tak i uživatelky naší služby k nám dovedly různé životní situace – ztráta partnera, dluhy, neschopnost se sama postavit dané životní situaci, či neznalost jiného způsobu života, než jaký zažily v dětství (již jako děti putovaly s matkou po takovýchto zařízeních, popřípadě vyrůstaly v dětském domově). Mé představy se ale často rozcházely s realitou, o to víc jsem se radovala a měla a mám dobrý pocit, pokud se podaří některou klientku postavit na vlastní nohy a po letech, když ji potkám, vidím, jak vše dobře zvládá a má uspořádaný život.  

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, pracovní tým

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje své služby od roku 1997. Celoročně je zde k dispozici deset bytových jednotek s jednatřiceti lůžky pro deset dospělých s dětmi. Posláním služby je tedy poskytnutí přechodného a bezpečného ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob, s podporou jejich samostatnosti a nápomoci k návratu do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte. Služba ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu.

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Ztratili jste střechu nad hlavou, chybí Vám bezpečí domova? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Mgr. Soňa KUBÍKOVÁ

sociální pracovnice
E-mail: %hAkO9k84dBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p