Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Kolegyni Michaele Blahové děkujeme nejen za sebe, ale i za uživatele

Kolegyni Michaele Blahové děkujeme nejen za sebe, ale i za uživatele

1.11.2013 Charita Zlín, Domovinka-centrum denních služeb pro seniory, vedoucí služby

2.11.2016 Zlínský kraj, zvolena členkou krajské rady, oblast sociální věci, neziskový sektor

Kolegyni přejeme pomoc, ochranu a Boží požehnání při veškerém konání, dary Ducha svatého a moudrost při každém rozhodování a hlubokou radost, která zaplaví srdce každého, s nímž se setká!

Naší kolegyni děkujeme za vše, co ve zlínské Charitě, především však ve službě Domovinka-centrum denních služeb pro seniory vykonala. Vážíme si její lidskosti a empatie, s níž k uživatelům i nám, kolegům, po celé tři roky přistupovala. Pod jejím vedením sociální služba doslova rozkvetla.

O tom se zmiňuje i ředitel zlínské Charity pan Vlastimil Vajďák: "Čas, který neustále běží, přináší různé situace a také příležitosti. Jsem velmi rád, že jednu takovou příležitost mohla využít i naše kolegyně, paní Michaela Blahová. Když jsme spolu před nějakou dobou seděli a já jí nabízel práci vedoucí Domovinky-centra denních služeb pro seniory, tak jsem jí vysvětloval, jakou mám představu o tom, kam by se měla naše Domovinka posunout a že ona je ten typ, který má předpoklady k tomu, aby toho dosáhla. Musím konstatovat, že jsem sám nečekal, jak rychle je možné dosáhnout všeho, na čem jsme se dohodli.

Dá se tedy reagovat jenom jedním způsobem, a to poděkováním za dosavadní spolupráci. Neděkuji jenom za sebe, ale především za spokojené uživatele služeb Domovinky s přáním, aby se jí i nadále dařilo v profesním životě tak, jako u nás."

Pracovní kolektiv Domovinky-centra denních služeb pro seniory, jaro 2016Michaela Blahová, vedoucí sociální služby, podzim 2016Michaela Blahová, vedoucí sociální služby, podzim 2016

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK