Krizová dluhová situace. Odrazový můstek k chudobě
15. listopadu 2019 Články

Krizová dluhová situace. Odrazový můstek k chudobě

Světový den chudých. Letošní, třetí ročník, připadá na 17.listopad. Mottem papežova poselství se stal verš z biblického žalmu (Žl 19,9) „Naděje ubohých nezajde navždy“. Ale co je to vlastně chudoba? Pokud tuto otázku položíme příteli jménem Google, nabídne nám nemalé množství odpovědí. 

Například pražská Rozvojovka uvádí: Chudoba je velmi komplexní a složitý pojem. V současné době je považována za jeden z nejpalčivějších problémů globalizovaného světa. Mezinárodní společenství vnímá chudobu stále intenzivněji jako fenomén, který je třeba vymýtit, respektive zmírnit jeho dopady, nemá‑li být nadále brzdou globálního společenského rozvoje. Ať je použit jakýkoliv obrat, většina dotázaných pojem chodoba vnímá stejně. Jde o stav, kdy člověk žije nedůstojným způsobem a nemá uspokojeny základní lidské potřeby. Stručně a výstiženě, chudoba, resp. u nás zaužívaný pojem sociální vyloučení = hmotný nedostatek.

Příčina této situace má pochopitelně rozdílné kořeny. Není tajemstvím, že v našich končinách může být oním spolehlivým odrazovým můstkem krizová dluhová situace. A přesně takto by se dalo výstižně popsat životní období mladé ženy, která se obrátila na zlínské odborné sociální poradenství krátce poté, co ji navštívili exekutorem pověření vykonavatelé, kteří nejen, že se dle jejích slov chovali v domácnosti velmi neurvale, ale kvůli exekuci a nemožnosti vymoci exekuci jiným způsobem, polepili, sepsali a následně také zabavili majetek celé rodiny. "Mezi zabaveným byl také počítač, který rodina nutně potřebuje pro využívání speciálních výukových programů pro dcerku klientky, která má mnohá zdravotní omezení, především sluchové. Klientka byla z této ztráty naprosto zoufalá," popisuje situaci sociální pracovník Mgr. Pavel Hanke.

I když by se mohlo zdát, že neměla východisko ze své životní etapy, opak je pravdou. Jednak udělala krok správným směrem, když zamířila do Charity Zlín. Sociální pracovníci, profesionálové na správném místě, ji podrželi. "Klientku jsme především uklidnili a hlavně ujistili, že je možné obdržet nejen zabavený počítač, pro dcerku, zpět. V co nejkratší možné době byl sepsán návrh na částečné zastavení exekuce, přičemž jeho součástí byl i popis zákonného pochybení exekutora a také újma, kterou zabaveným počítačem rodině exekutor způsobil," říká Pavel Hanke. Klientka s velkou vděčností po asi měsíci pracovníkům sdělila, že exekutor návrh přijal a zabavený počítač se opět ocitnul v rukou sluchově postižené dcery klientky.

Tento příběh má šťastný konec, ovšem zkuste odpovědět jen tak, sami sobě: "Jak by situace mladé maminky dopadla, kdyby se neobrátila na odborníky. Nešlo by náhodou o zdařilý odraz k sociálnímu vyloučení? 

Odborné sociální poradenství je poskytováno v terénu i ambulantně, a to bez úhrady.

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, statutární město Zlín, dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys