Lucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyrábějí senioři spolu se žáky základní školy
21. listopadu 2019 Články

Lucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyrábějí senioři spolu se žáky základní školy

Betlémské světlo. Už za dvacet dva dny skauti vyzvednou plamínek ve Vídni, aby jej poslední adventní sobotu rozvezli vlaky po republice. Na zlínském náměstí Míru se objeví čtvrtou adventní neděli (22.12.2019), od třetí odpolední hodiny. Přinesou jej Skauti Zlín. K přenosu světla budou moci příchozí využít už posedmé Lampičku pro Anetku, jejíž zdobení v těchto dnech finišuje ... 

Snahou každého světla je prozářit tmu

Lucerničky pro Anetku byly prvně pro odnos Betlémského světla do tepla domovů, nabídnuty příchozím v roce 2013. Andělíčky na ně aplikovali uživatelé Domovinky-centra denních služeb pro seniory Zlín, za pomoci pečovatelek. To platí dodnes. Na tvorbě se však v letošním roce nepodílejí pouze uživatelé a pracovníci Charity Zlín. Ke spolupráci byli přizváni žáci a pedagogové Základní školy Zlín, Mostní. A právě jim je určen výnos z lucerniček

Příchozí mohou za lucerničku (nikoliv za Betlémské světlo - to je zdarma) do kasičky veřejné sbírky ´Základní škola Mostní´ vložit libovolný obnos, který bude v plné výši poukázán na samostatný sbírkový účet vedený u Komerční banky, a.s., číslo bankovního účtu 115 - 9911570267 / 0100. Sbírku zlínská Charita spravuje od letošního června. Finance zde získané jsou využity k modernizaci a rozvoji výuky, zájmových a relaxačních činností, včetně případné revitalizace zázemí uvnitř i vně budovy školy, s přímým dopadem na rozvoj dovedností a schopností žáků.

A jak hodnotí společné chvíle uživatelé služby? "Strávili jsme spolu moc milé dopoledne, bylo to opravdu pěkné a radostné." A jednohlasně dodali: "A lucerničky vypadají opravdu moc krásně." Přijďte si pro lucerničku se světlem, přijďte za vánoční atmosférou na zlínské náměstí Míru. Čeká vás opět nezapomenutelný Adventní Zlín 2019.

Dotace na provoz Domovinky-centra denních služeb pro seniory Charity Zlín v roce 2019 poskytnul Zlínský kraj z programu zajištění dostupnosti Sociálních služeb na území Zlínského kraje a programu Priority Zlínského kraje, obé pro rok 2019, statutární město Zlín a dárci.

Lucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školyLucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školyLucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školyLucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školyLucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školyLucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školyLucerničky pro Anetku. Přenosky pro Betlémské světlo vyráběli senioři spolu se žáky základní školy

Historie Betlémského světla

Snahou každého světla je prozářit tmu… Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.

Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys