Mikuláš bude muset zůstat nejspíš přede dveřmi, ale o Vánocích bude určitě líp
2. prosince 2021 Články

Mikuláš bude muset zůstat nejspíš přede dveřmi, ale o Vánocích bude určitě líp

Za dveřmi je svátek svatého Mikuláše, o němž Benedikt XVI. uvedl: ´Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost.´ S dobrotou a laskavostí přichází v našich končinách v předveřer svátku muž s bílými vousy, často spolu s andělem a čertem za dětmi, které obdarovává, ale i ověřuje, zda byly poslušné. Návštěvu vyhlížejí i děti v azylovém domě.

"Tak jsem po delší pauze zase v práci. V poledne mne paní Dana ´pozvala´ ven, na kus řeči. Přidala se k nám paní Anna a paní Hana. Program hovoru je jasný, covid. Paní Dana se nemůže očkovat, je nemocná, Anna očkování zvažuje, ale bojí se injekce. Paní Hana je naočkovaná a nemá žádný problém. Hovor se otočí na téma: ´Kdy přijde Mikuláš?´ To nikdo neví, ale už všichni tuší, že letos přijde maximálně jen ke dveřím bytových jednotek. Určitě nebude moci přijít do společenské místnosti, kde to v minulosti při mikulášské nadílce vždy bzučelo jako v úle a hromadně rozdávat perníčky, ovoce a další drobné dárečky. Poradila jsem maminkám novou písničku, kterou zpívá moje tříletá vnučka: „Anděle Boží strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mne vždycky veď a napravuj ...“ Třeba ji Mikuláš zazpívá, Ježíšek ji uslyší a o Vánocích bude líp." Vyslovuje naději Jana Černá, pracovnice přímé péče v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín

Pracovníci přímé péče zajišťují bezpečnou podporu rodičům s nezaopatřenými dětmi či těhotným ženám. Služba reaguje na naléhavé rodinné či bytové krizové situace v jejich životě. Iniciuje uživatele služby, v rámci možností, k vlastní aktivitě a samostatnosti při řešení nastalé situace. Motivuje je k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace, posiluje sociální začleňování uživatele, chrání zájem dítěte. Připravuje dospělé s dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo nulovou závislostí na sociálních službách. Služba poskytuje odbornou profesionální činnost dle zákona o sociálních službách. Ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu. 

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Ztratili jste střechu nad hlavou, chybí Vám bezpečí domova? Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys