Novinky nejen ze zlínské Charity

Severní pól dobyt
24. listopadu 2000 Články

Severní pól dobyt

V prostorách divadelního sálu Malé scény ve Zlíně se uskutečnilo velmi úspěšné vystoupení divadelního spolku DNO z Vizovic s hrou z pera českého génia Járy Cimrmana, Dobytí severního pólu. Zaplněné hlediště Malé scény bouřlivě reagovalo na každý podnět z jeviště a po skončení dlouhým potleskem děkovalo účinkujícím. eRB

Přátelské setkání s příznivci
3. listopadu 2000 Články

Přátelské setkání s příznivci

Jako poděkování pro naše sponzory a příznivce jsme připravili přátelský večírek Charity Zlín, který se díky díky pomoci firmy Kofl, s.r.o. konal v prostorách Filmových ateliérů Bonton. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Réva, která svým vystoupením potěšila všechny přítomné. eRB

První Zahradní slavnost
16. června 2000 Články

První Zahradní slavnost

Za vydatné pomoci sponzorů se uskutečnila Zahradní slavnost v prostorách Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na sídlišti Jižní svahy. Smyslem této akce bylo zpřístupnění programů určených pro klientky domova široké veřejnosti. Program Zahradní slavnosti byl zaměřen především na děti. Bylo připraveno divadelní představení, hry, soutěže, ukázka práce Městské policie Zlín, diskotéka a díky pomoci sponzorů také bohaté občerstvení. K úspěchu akce přispělo krásné počasí. eRB

Představujeme chráněné dílny
1. června 2000 Články

Představujeme chráněné dílny

Vernisáží byla zahájena výstava prací chráněných dílen charit z blízkého okolí v Charitním klubu seniorů na Drofě. Na této výstavě byly představeny práce zdravotně postižených, kteří se zabývají výrobou košíkářských výrobků, svíček či pracují v šicích dílnách. Přímo na výstavě bylo možno shlédnout práci košíkářského mistra z chráněné dílny Charity Uherské Hradiště. Vzhledem k tomu, že výstava byla také prodejní, odcházela řada návštěvníků s krásnými a praktickými výrobky. eRB

Chrámový sbor s podporou Nadace Divoké husy
29. dubna 2000 Články

Chrámový sbor s podporou Nadace Divoké husy

Zlínský kostel sv. Filipa a Jakuba tóny zaplnil chrámový sbor a orchestr z Veselí nad Moravou pod vedením profesora Milana Všetuly. Předvedeny byly skladby P. J. Vejvanovského, F. Dobrovského, J. Pachelbela, F. Picka, A. Dvořáka a G. F. Handla. Ačkoliv je tento soubor amatérský, zaujal publikum svým nasazením a zápalem pro chrámové skladby. Koncert byl podpořen Nadací Divoké husy. eRB

Sbor Ave ve zlínském Domě umění
1. března 2000 Články

Sbor Ave ve zlínském Domě umění

Pěvecký sbor AVE Kroměříž, pod vedením profesora Františka Macka, zazpíval pro Charitu Zlín ve zlínském Domě umění. Tento studentský soubor, který získal řadu ocenění nejen v České republice, ale i v zahraničí, zaujal širokým spektrem předvedených skladeb od gotických chorálů až po moderní skladby. Také prostředí Domu umění přispělo k silnému zážitku z vystoupení a potlesku ve stoje. eRB

Rock pro zlínskou Charitu
26. listopadu 1999 Články

Rock pro zlínskou Charitu

Koncert pro zlínskou Charitu na Malé scéně se, i přes velkou reklamní kampaň a kvalitu vystupujících skupin, uskutečnil za malého zájmu veřejnosti :-( . eRB

Od chorálu po současné skladby
21. října 1999 Články

Od chorálu po současné skladby

Zlínský kostel rozezněl mimořádně úspěšný koncert pěveckého sboru Ave z Kroměříže pod vedením Mgr. Františka Macka. Skladby od chorálů až po současné zaujaly vděčné publikum. eRB

Muž, který sázel stromy
22. září 1999 Články

Muž, který sázel stromy

V kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně zaujal všechny přítomné, kteří zaplnili všechna sedadla, Miroslav Částek příběhem o člověku, který sázel naději a sklízel štěstí. eRB

Akt a DNO z Vizovic
5. června 1999 Články

Akt a DNO z Vizovic

Na Malé scéně sehráli ochotníci spolku DNO Vizovice pro Charitu Zlín divadelní představení "Akt" z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana. Toto "rodinné drama" v provedení ochotníků bylo oceněno mohutným potleskem. eRB