… opět spolu. Při Barvách podzimu
10. září 2020 Články

… opět spolu. Při Barvách podzimu

Multigenerační setkání v zahradě Domovinky-centra denních služeb pro seniory Charity Zlín se pravidelně koná od roku 2007. I když letošní rok je od jara po mnoha stránkách jiný, lidé chtějí být ´opět spolu´. A to byl i podtitul letošního, čtrnáctého ročníku. A proč Barvy podzimu? Důvodů by se našlo hned několik. Předně v názvu můžeme hledat jistou symboliku mezi úžasnými barvami, které podzim nabízí a seniory, jejichž dny rozhodně nemusejí být šedivé. A pak název avizuje také skutečnost, že léto pomalu, ale jistě končí. A to je nezvratný fakt.

Po celá ty roky je snahou spojit všechny generace prostřednictvím hudby, zpěvu, tance a více či méně tradičního umu, mile se pobavit, něco zakousnout i se ovlažit tekutinou: „I tentokrát jsme se snažili příchozí nezklamat a nabídnou domácí pohodu v zahradě centra,“ řekl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Během odpoledne se představili hosté – Bubenice z Příluka – úžasná parta seniorek pod vedením Radka Štětkáře Rytmus pro život, Dva v kruhu – žongler Josef Večerka, Fryštácké mažoretky, tanečnice z Oriana Dance. O hudební bloky se postarala kapela Pěšáci. Zmiňovanou domácí pohodu jistě podtrhly s láskou pečené koláče, frgály, koláčky i klobáska z grilu.

Na přípravě se podílely nejen pracovnice Domovinky – centra denních služeb pro seniory Zlín, ale i kolegyně ze zlínské Charitní pečovatelské služby a Občanské poradny Charity Zlín. Zmiňované sociální služby mají jedno společné. Uživatelé, o něž, ať už v terénu či ambulantně pečují, jsou senioři: Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín, motto: ´Není dobré, aby člověk byl sám´. Jde o sociální službu, která umožňuje seniorům se sníženou soběstačností prožít část dne v kolektivu vrstevníků, posílit jejich schopnosti a dovednosti a tím předcházet izolaci, osamocení a sociálnímu vyloučení. V centru si senioři procvičí tělo i mysl, popovídají i zazpívají, nechybí tvoření, duchovní podpora. Samozřejmostí je strava a pitný režim. Charitní pečovatelská služba Zlín je službou tak zvaně terénní, dává starým a nemocným lidem možnost žít ve svém přirozeném prostředí při zachování veškerých dosavadních životních zvyklostí. Mezi poskytované úkony patří pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti. Odborné sociální poradenství podá pomocnou ruku jak seniorům, tak i pečujícím či osobám zatíženým dluhy. 

Akci finančně podpořilo statutární město Zlín.

... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu ... a opět spolu. Při Barvách podzimu

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys